Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Theatervoorstelling ‘De OmZieners’

Zoals in het vorige nummer van ‘Navolging Vandaag’ is vermeld, komt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting vanaf 15 maart met een nieuwe theatervoorstelling. Het heet ‘De OmZieners’.

Achtergrond en thema
Dit staat uitgebreid beschreven in het parochieblad of in deze flyer.

Voorstellingen in Zwolle
De voorstelling wordt in Zwolle gespeeld op 15, 16, en 17 maart, en op 22, 23 (première) en 24 maart. Het aanvangstijdstip is op alle dagen 20.00 uur. Plaats van handeling is de werkruimte van de stichting, Floresstraat 21 in de Diezerpoort. De entree is gratis. Na afloop kunt u een vrije gift doen. Na de voorstelling kunt u uw gedachten en gevoelens met de groep delen!
U kunt zich aanmelden via email, zie de flyer voor het adres. Dit is niet verplicht maar wel gewenst i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen.

Parochieblad maart 2017, pastorale column

De vreugde van de eenvoud

In Laudato Si, Geprezen zijt Gij (mijn Heer), roept Paus Franciscus ons op om kwaliteit van leven te vinden in de eenvoud. Om de dingen werkelijk te waarderen in plaats van ze simpelweg te consumeren. In onze christelijke spiritualiteit gaat het om het groeien in soberheid en het vermogen om van weinig te genieten. Het hervinden van eenvoud is mogelijk door stil te staan en te genieten van de kleine dingen; dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die het leven ons biedt.

Juist de vastentijd biedt ons bij uitstek de ruimte om ons daarin te oefenen. Zelf zal ik proberen om 40 dagen geen wijn (alcohol) te drinken en wat ik daarmee uitspaar te besteden aan een project van de bisschoppelijke vastenactie. Terwijl ik op de zondag, wat klein Pasen is, juist zal genieten van dat heerlijke glas wijn. Maar ook om er meer bij stil te staan en mij te realiseren hoe dat hele proces naar het eindproduct wijn is verlopen. Alle inspanningen die er gedaan zijn door op de eerste plaats de natuur, Godschepping van zon en regen. Daarna in de keten van de menselijke natuur om tot een smaakvol eindproduct te komen. 
Mijn motto voor de vastentijd en altijd al een wijze les: ‘minder is meer’. De eindeloze mogelijkheden voor consumptie leiden je hart af en staan waardering in de weg van ieder ding en ieder moment. Dat kunnen we doorbreken door vanuit een zekere verstilling/rust de werkelijkheid tegemoet te treden, hoe onbeduidend ook. Dat biedt ons de mogelijkheid tot meer begrip en persoonlijke verwezenlijking.

Vandaar dat stilte zo kostbaar is in deze 40 dagen tijd. Om ons werkelijk te bezinnen op dat wat er echt toe doet in ons leven.
Ik neem zo bijvoorbeeld meer stilte in acht bij het getijdengebed of in de eucharistie na de communie. Door letterlijk ook even stil te blijven zitten. Door gewoon een moment stil te blijven staan bij  momenten van de dag die zich aandienen. Gewoon kleine dingen, zoals een passage uit een boek dat ik lees, een wandeling in de natuur,  het luisteren naar muziek.

In het vervolg van dit parochieblad zult u meer lezen over de betekenis van de encycliek Laudato Si.
Bisschop Gerard de Korte heeft een boeiend verhaal geschreven wat ons mag inspireren om behoedzaam om te gaan met Gods Schepping. Tegen de achtergrond van de vastentijd wil dat ook zeggen: Een aansporing om voor ons gemeenschappelijke huis te zorgen, om minder individueel of individualistisch te leven, om de economie te vermenselijken en om te delen met anderen.

Ik wens ons een vruchtbare 40 dagentijd toe.
pastoor Hans Boogers

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag