Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Parochieblad mei 2017, pastorale column

Hemelvaart en Pinksteren

Op Hemelvaartsdag is heel Nederland vrij. Veel mensen plakken de vrijdag erbij aan, om zo van een lang weekeinde te kunnen genieten. Veelal trekt men er op uit en wordt er ergens een tent of caravan opgeslagen. Een beetje bevreemdende ervaring als je bedenkt dat de meesten van hen in het geheel niet zullen stilstaan bij de betekenis van wat er op die dag gevierd wordt.
Indien het gaat over iemand die ten hemel wordt opgenomen, zullen velen in onze tijd wellicht associaties hebben met UFO’s, of andere fantasieën. Hetgeen we op die dag als christengelovigen vieren is voor de meeste mensen in onze tijd letterlijk iets van een andere wereld geworden.

Met Hemelvaart horen we vanuit de heilige Schrift dat de leerlingen van Jezus een beetje verdwaasd naar de hemel staren. Hij is opgestegen. Waar is Ie nu precies heen gegaan? Naar de hemel. Maar wat kunnen we ons daar nu bij voorstellen? Een toekomstperspectief; een plaats of een toestand waar wij ook eens heen zullen gaan. Dat geloven wij als christenen. Het is voor ons, als gelovigen, al best ingewikkeld om ons hier een voorstelling bij te maken; laat staan voor niet-gelovigen.
Toch raakt het aan één van de diepste waarheden van ons geloof. Namelijk de hoop die wij hebben dat er na dit aardse bestaan nog iets komt. En niet zomaar iets, nee; dan zullen we ten vólle leven!
Hemelvaart attendeert ons er op dat ons geloof gebaseerd is op de blijde boodschap dat het uiteindelijk goed gaat komen; definitief en volkomen.

Toch is dit niet iets wat alleen maar een vaag beeld van een (verre) toekomst is die nog in het verschiet ligt. Als de Heer spreekt over zijn koninkrijk dan heeft Ie ook gezegd: “ja, het is er al”.
En dat heeft met Pinksteren te maken; de komst van de heilige Geest. Indien wij aanspraak willen maken op de hemelse heerlijkheid, dan zullen we er in het hier en nu al een basis voor dienen te leggen. Als we willen aansluiten bij het goddelijke leven in het hiernamaals, dan zullen we nu reeds dienen aan te sluiten met hoe het er daar aan toe gaat.
En hoe het er daar aan toe gaat, dat heeft onze Heer Jezus Christus laten zien, toen Hij onder ons op aarde vertoefde.

Hemelvaart en Pinksteren vallen in de mooiste tijd van het jaar: het frisse groen, de voorjaarsbloemen en het fluitenkruid langs de weg. De natuur herinnert ons er aan hoe mooi het leven is en dat het zich steeds weer vernieuwt. Dat dit ons ontvankelijk mag maken voor de heilige Geest, en dat die ons leven met een nieuw gelovig elan mag bekleden.

Jaap Scholten

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Cursus icoonschilderen 2017

In het najaar van 2017 gaat voor de achtste keer een cursus icoonschilderen van start, georganiseerd door de Thomas a Kempisparochie in Zwolle. Ieder die wel eens wil ervaren hoe het is om zelf  een icoon te schilderen, is daarbij van harte welkom.

Onder leiding van Liesbeth Smulders wordt gedurende 10 dagdelen gewerkt aan een door de deelnemers zelf uitgekozen icoon. Behalve aan de schildertechniek, is er de nodige aandacht voor symboliek en achtergrond van iconen. Schilderervaring is niet nodig; ook als u nog nooit heeft geschilderd, kunt u meedoen. Het hele proces gaat stapje voor stapje en u krijgt de nodige uitleg. Voor alle schildermaterialen wordt gezorgd.

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de cursus ’s morgens en/of ’s middags gegeven. Per dagdeel kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen. Beginners en gevorderden vormen samen één groep.

Op de website www.liesbeths-ikonen.nl vindt u  impressies van diverse cursussen, iconen van Liesbeth en werk van cursisten van de afgelopen jaren.

Wanneer:
Dinsdag 12 september van 9.30-16.30 uur (de eerste dag is een hele dag), de volgende 9 dinsdagen van 9.30 tot 12.30 of van 13.00 tot 16.00 uur. De laatste les is op 14 november.
Waar:
St. Jozefkerk, Ministerlaan 203, Zwolle
Door wie: Liesbeth Smulders
Kosten: De kosten voor de cursus, inclusief alle materialen, bedragen €420,00 (inclusief alle benodigde materialen: penselen, houten plank, voortekening, bladgoud, pigmenten enz.)
Degenen die al eerder hebben meegedaan betalen €330,00.
Meer informatie en opgave: Parochie Thomas a Kempis (zie: Contact)

Postertje cursus icoonschilderen

Informatie Zomeravondontmoetingen 2017

Geachte vriend / belangstellende van de Stichting Thomas a Kempis,
Hierbij alvast informatie over de Zomeravondontmoetingen 2017. U bent wederom van harte welkom!

Thema: MODERNE DEVOTIE EN LIJDEN, EROP OF ERONDER

zaterdag 17 juni 20:30 spreker nog niet bekend
zaterdag 24 juni 20:30 Dr Margreet de Vries-Schot, psychiater en theoloog
zaterdag 1 juli 20:30 Dr Rob J.M. Dillmann, voorzitter raad van bestuur Isala

We hopen dit jaar weer drie boeiende sprekers te vinden (2 boeiende sprekers hebben we al) die een voordracht zullen houden over de moderne devotie en lijden.
Op de avonden zal, vanuit diverse gezichtshoeken, door drie sprekers op het onderwerp worden ingegaan. Omlijst door muziek, zoals in voorgaande jaren. Na afloop is er tijd voor ontmoeting bij koffie en thee.

WAAR: Buiten, bij de gedenksteen van THOMAS a KEMPIS op de Agnietenberg, Bergkloosterweg, Zwolle. Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig.

KOSTEN: Vrijwillige bijdrage

Groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen

Bij het begin van het Paastriduum 2017, Witte Donderdag 13-4-2017

Tijdens de Chrismamis op 12 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn kregen de kerklocatie-vertegenwoordigers behalve de zojuist gezegende Oliën ook een groet van kardinaal Eijk mee bij het begin van het Paastriduum. Daarin schrijft hij onder meer: “Van harte hoop ik dat de vieringen van het Paastriduum en de Paastijd in uw parochie, ziekenhuis, zorginstelling, gevangenis of waar ook ons allen dichterbij de Heer mogen brengen.”

Klik hier om de tekst van deze groet van kardinaal Eijk te lezen.

Parochieblad april 2017, pastorale column

Nieuw leven

Het is al wat langer geleden. Tenminste een jaar of 9. Van een dame op leeftijd kreeg ik een gedicht. Ze had het gevonden en uitgeknipt, zo vertelde ze mij toen. Misschien zou ik er iets mee kunnen. In ieder geval was het haar tot steun. Het verwoordde precies zoals zij het geloofde. Zoals zij het hoogfeest van Pasen zag….. ‘het feest van de opgestaande Heer’, zoals zij het met de hand boven aan het papiertje van het gedicht heeft gezet.

Ik heb ‘haar’ gedicht altijd bij mij in mijn map die ik gebruik voor vieringen. En met enige regelmaat heb ik het toen ook gebruikt bij uitvaarten. Als de familie van de overledenen toch nog graag een gedicht wilde vlak voor het moment dat er definitief afscheid moet worden genomen. Als we staan aan het open graf op de begraafplaats. Het is vaak met enige schroom geweest dat ik ‘haar’ gedicht heb gelezen. Niet omdat het niet mooi is. Of dat het niet waar is. Niet omdat ze dingen zegt die wij, als gelovigen en volgelingen van Jezus niet geloven. Maar meer omdat het gedicht van een zekere  stelligheid getuigt die ik, vanuit ons geloof, graag op die momenten zou willen uitdragen maar die te midden van het vaak grote verdriet op die momenten ook zo ongepast en gemaakt aanvoelt.

Maar toch verwoord het gedicht juist dat wat wij vieren met Pasen. Niet dat wij als gelovigen ‘claimen dat een dode man weer levend is geworden en als een wonderdadige zombie weer rondloopt’, zoals een van de schrijvers bij de meditaties in dit nummer het zo beeldend verwoord. Maar wel dat wij als christenen geloven dat Hij (Jezus) leeft. En dat er (daarom) zelfs vanuit de meest uitzichtloze situaties nieuw leven mogelijk is.

Misschien zijn wij steeds meer geneigd mee te gaan in de wereld om ons heen. Dat we steeds meer vervallen in wat bisschop De Korte  de ‘sprakeloosheid’ van ons geloof noemt. Omdat velen om ons heen het niet geloven, niet noemen of het ter sprake kunnen brengen, doen wij er als gelovigen ook maar het zwijgen toe. En dat terwijl wij toch een leven gevende boodschap te vertellen hebben. Een boodschap die mensen zal kunnen helpen om hun weg in het leven te vinden. Een boodschap die ‘nieuw leven’ geeft juist omdat het zich niet laat vatten binnen menselijke grenzen en denkbeelden. Omdat het uitstijgt boven dat wat wij als mensen als de werkelijkheid ervaren. Het is vele malen meer en grootser dan dat….Het is de boodschap van eeuwig Leven.

pastoor Hans Boogers

Daarom dus….nu, in dit paasnummer, haar gedicht: met haar Pasen.

Ik heb het open graf gezien,
Er is geen twijfel, geen misschien,
De dood is overwonnen.

Ik wou gaan treuren bij de steen,
Maar ik ging dankbaar zingend heen,
Mijn leven is begonnen.

De engel zei mij: dat Hij leeft,
Dat wie Hem zoekt geen reden heeft
Om ergens voor te vrezen.

Hij zei mij ook: “Hij ging u voor”.
Ik kan niet anders, volg Zijn spoor
Zijn almacht is bewezen.

Ik zal mijn open graf eens zien,
Er is geen twijfel, geen misschien,
Mijn dood is overwonnen.
Er mag geen rouwklacht op mijn steen,
Schrijf er maar juichend overheen:
Mijn leven is begonnen.

Co ’t Hart

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag