Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Parochieblad september 2017, pastorale column

Geloof in woorden en daden

De zomer is voorbij. Voor veel mensen betekent dit dat ze weer aan het werk gaan, na een periode van vakantie te hebben gehad. Er wordt van ons verwacht dat we weer tot daden komen. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers van onze parochie. In de zomermaanden staan een aantal activiteiten op een laag pitje. En in september begint het allemaal weer een beetje te lopen.

Als Roomskatholieken steunt ons geloof op de woorden die opgeschreven staan in de heilige Schrift. Woorden die ons iets zeggen over onze herkomst, over de zin van ons bestaan en over ons toekomstperspectief. Woorden spelen derhalve een centrale rol in ons geloof. En dan met name Diegene die het Woord zelf is; Jezus Christus. De woorden die Hij spreekt zijn niet zomaar alleen inspirerend: Hij vereenzelvigt zichzelf zodanig met dat Woord dat Hij spreekt; dat Woord en leven bij Hem niet te scheiden zijn. Elk Woord dat Hij spreekt en alles wat Hij doet, geeft ons inzicht in ons eigen bestaan.

Bij ons, gewone mensen, is die vereenzelviging met dat Woord nog niet voor de volle honderd procent aanwezig. Dat Woord moet in ons nog vervuld worden. En voor een deel zal dat wellicht ook reeds het geval zijn. Hoe dan ook: als gelovige christenen bepaalt dat Woord zeker ons denken. En als gevolg daarvan ook ons doen.

Er is veel te doen in deze wereld. En er wordt ook heel veel gedaan. Zodanig zelfs dat het soms lijkt dat deze wereld aan vlijt ten onder gaat. Zeker in onze welvaartsmaatschappij waar het steeds maar meer en beter moet. Kan onze goede aarde dat allemaal wel aan, kunnen we ons afvragen?

Misschien gaat het wel minder om de kwantiteit; hoe veel we doen, of hoe ‘groots’ het is wat we doen, dan om de kwaliteit ervan. Maar: wat is kwaliteit? Betekent het dat we ‘zorgvuldig’ moeten hebben nagedacht over wat we doen? Zit de kwaliteit van ons doen daarin?

De grootste kwaliteit die wij als gelovige christenen kennen is de liefde waarmee we de dingen doen. Daarom had God de schepping ook in het zijn gebracht: “omdat Hij zag dat het goed was”.
Dat ook wij mogen doen wat we doen, omdat we in gelovig vertrouwen zien dat het goed is.

Jaap Scholten

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

“Druk-druk-druk … maar waarmee?”

In ons werk, onze woonomgeving in verenigingen of de parochie zetten we ons in met hart en ziel. Omgaan met alle agenda’s, verwachtingen kost veel energie: we willen immers “de boel draaiend houden”. Maar hoe kom je er eigenlijk achter of je in al die drukte de juiste keuzes maakt? Voor wie of wat doe je het allemaal? En als God je iets vraagt, heb je er dan nog ruimte voor? Hoe herken je Zijn vraag en wat brengt het je als je je er aan over geeft?

De priester Frans Horsthuis maakte hier een radicale keuze in. Hij deed zijn baan en bezit weg en koos voor een leven met de Heer zelf. Zo had hij talloze bijzondere ontmoetingen met mensen in heel Europa. Over zijn ervaringen schreef hij “De Koninklijke weg”. Ook in onze parochie proberen mensen gehoor te geven aan wat God van ons vraagt. Sommigen gaan op reis en brengen hun ervaringen mee, anderen ontmoeten de Heer in het dagelijks leven of in de mensen naar wie ze omzien.

Op dinsdag 19 september vindt in parochiecentrum “Het Klooster” in Kampen een bezinningsavond plaats.  We luisteren naar passages uit De Koninklijke Weg en wisselen ervaringen uit die ons kunnen bemoedigen ruimte te maken voor de Heer. “Wanneer er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden”.

Tijd: 19:30 – 21:00.

Aanmelden (niet verplicht) secretariaat@parochie-thomasakempis.nl

Meer informatie: diaken Michael Buijkx diakenmichael@thomasakempisparochie.nl

Restauratie Basiliek is gestart

Vandaag zien we vaker een aantasting op het fundament van onze kerkgemeenschap en de aantasting van de gemeenschapsbouw in de vorm van minder kerk gangers. Bijzonder is dan om vandaag eens naar de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Basiliek te kijken. De stenen zijn letterlijk verdwenen en het fundament aangetast. Dan mogen we gelijktijdig ervaren dat de deur van de kerk dezer dagen ook altijd open staat. Hoe het dan ook gaat met onze kerkgemeenschap, God staat altijd open voor je.

 
Restauratiefonds
Bijdragen voor het restauratiefonds kunt u storten op rekening NL44 RABO 0174 8844 43 onder vermelding van ‘restauratiefonds’.

Concerten als afsluiting van de restauratie
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september worden in de Basiliek een tweetal concerten georganiseerd als sluitstuk van de sponsoractie voor de restauratie van de buitenmuren.

Kerkproeverij 2017 (Gast in je kerk)

In het weekend van 9 en 10 september zetten kerken in heel Nederland de deuren open voor de landelijke interkerkelijke campagne “Kerkproeverij”. De gedachte achter deze actie is om iemand uit jouw omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. De drempel is voor sommigen, die weinig of niet meer naar de kerk gaan, heel hoog. De bedoeling is dat iedereen zich welkom kan voelen in jouw kerk.

De katholieke kerk heeft het boekje “Rooms-katholiek in deze tijd” laten maken. Mensen die van plan zijn iemand mee te nemen naar de kerk, kunnen een exemplaar van het boekje meenemen. Vanwege de kosten is het niet mogelijk het heel breed te verspreiden.

Het was de bedoeling het eerste weekend van september de boekjes in de kerklocaties te hebben. Helaas is het nog niet zeker of de uitgever ze tijdig kan leveren.

Er is veel informatie over de actie “Kerkproeverij” te vinden op www.kerkproeverij.nl

Wij hopen dat in alle kerken van onze parochie deze actie onder de aandacht wordt gebracht zodat mensen zich ook daadwerkelijk welkom voelen.

Met vriendelijke groet,
namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Lenie Tacken – Tiel Groenestege

Lezing: De oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt

Lezing: De oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt
en de ontwikkelingen naar de Moderne Devotie
door de heer Paul Rademaker.

Deze lezing wordt gehouden op maandag 9 oktober 2017 in het Oude Stadhuis, Markt 1 te Hasselt.

Paul Rademaker is dagelijks bezig met de bestudering van geschriften om de oorsprong betreffende het ontstaan van de H. Stede in beeld te krijgen. Het wordt dan ook een lezing die een nieuw licht werpt op deze bedevaartplaats.

Naast zijn zoektocht naar de oorsprong van de H.Stede en de ontwikkelingen naar de Moderne Devotie heeft de heer Rademaker tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de reconstructie van meerdere kloosters waaronder het klooster Agnietenberg te Zwolle en het grootste middeleeuwse klooster van Twente; het St. Antoniusklooster te Albergen

De lezing, georganiseerd door de Historische Vereniging Hasseltbegint om 20.00 uur. De entree is gratis. We hopen veel mensen te mogen verwelkomen op deze bijzondere avond.