Goed nieuws van Vastenactie 2018

Klik op het plaatje voor de pdf-poster

Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag; het begin van de Vastentijd. Tijdens deze periode voor Pasen ondersteunen we de Stichting Hulp aan Sri Lanka, de stichting waar Em. Pastoor van der Sman mee verbonden is. We doen dit samen met Vastenaktie .

We zijn blij dat we dat dit jaar doen met de drie samenwerkende parochies, Thomas a Kempis, H. Norbertus en de H. Christoffel. We hopen een noodzakelijke investering te realiseren ten behoeve van de St. Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka. Dit jaar in 2018, hebben we een aanvraag ingediend voor een nieuw te bouwen gebouw op het terrein van de school.

Waarom ondersteunen met Vastenactie? Als het de parochie lukt om het verwachte bedrag te behalen in de Vastentijd, krijgt het project een subsidie van Vastenactie van 50%, echter bij bouwprojecten 30%. Het is voor ons, MOV’ers van de drie samenwerkende parochies een enorme uitdaging om samen een goede opbrengst binnen te halen bij alle 18 geloofsgemeenschappen om dit mooie project te ondersteunen. In het parochieblad van maart zullen we u nader informeren over de kosten van dit project en hoe u er aan bij kunt dragen om deze actie te doen slagen.

Wilt u meer informatie over de stichting HAS, www.stichtinghas.nl  . Wij hopen dat u ons gaat ondersteunen.

Namens de gezamenlijke MOV groepen,
Norbertus, Ben ten Hag
Thomas a Kempis, Henk Tacken en Fokke van Dalen
Christoffel, Jacqueline van den Hengel

(Uittreksel uit artikel in parochieblad Navolging Vandaag van januari 2018)

Reacties zijn gesloten.