Kerstconcert R.K. Buitenkerkkoor 16 december 2017 om 13.30 uur.

Op zaterdag 16 december om 13.30 uur zal het traditionele kerstconcert van het Buitenkerkkoor voor de 28e keer worden gehouden, onder leiding van dirigent Bram Gordijn. Op piano en orgel: Bram Brandemann. Met medewerking van Regina Ederveen op harp.

Het belooft een prachtige opening te worden van Kerst in Oud Kampen. De deuren van de verwarmde kerk aan de Buiten Nieuwstraat 101 gaan om 13.00 uur open!

De toegang is vrij!

Na afloop is er een collecte

Parochieblad november 2017, pastorale column

DE OORSPRONG VAN …….

Een intrigerende vraag: ‘wat is de oorsprong van eenzaamheid?’ Eenzaamheid is je niet gezien en verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen of je hebt minder contact met andere mensen dan je zou wensen. Eenzaamheid is vooral een probleem voor hen die dat gevoel sterk of langdurig kennen.  Het is belangrijk er iets aan te doen, want het gevoel van eenzaamheid heeft invloed op je leven. Daarover meer in dit nummer van ons parochieblad.

Ik lees op dit moment de spannende roman ‘de Oorsprong’ van Dan Brown. Met fascinerende vragen als: ‘Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? En waar gaan we naar toe?’
Vragen die gaan over het fundament van ons bestaan.
De Adventsperiode geeft daarop één van de antwoorden. Het vormt het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Het is een periode van wachten, verwachten en uitzien naar de geboorte van Jezus Christus.
Dit jaar is het een opmerkelijk korte periode van maar 21 dagen. Want bij het begin van de 4e Advents week, op zondag 24 december, vieren we diezelfde avond al kerstavond met alle bijbehorende vieringen. Dan mogen we ontdekken dat ieder van ons, ook als we eenzaamheid ervaren, gevonden wordt door dat kind in de kribbe. Net als de eenzame herders in het open veld, mogen wij de eerste zijn die het goede nieuws horen: “Heden is u een redder geboren. Hij wacht op u, ga hem zien”.
De tijd van Advent nodigt ons uit om stil te staan bij onze wortels. Wie ben ik, wie zijn wij? Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Een periode van bezinning en inspiratie. Van Bijbelse verhalen die ons uitnodigen tot wijsheid en ommekeer. Een periode om los te komen van alle ballast en duisternis die er in ons bestaan is. Om opnieuw verwonderd te raken en uitgenodigd te worden om een nieuw begin te maken. Om te ervaren hoe wij van oorsprong door God bedoeld zijn.

De oorsprong van ons Christendom heeft Joodse wortels. Jezus Christus groeide op in een Joods gezin met Joodse voorschriften en gebruiken. Zo werd hij o.a. door zijn ‘aardse’ ouders opgedragen in de tempel van Jeruzalem. Wij, christenen, mogen nooit vergeten dat Jezus van Nazareth een zoon is van het Joodse volk, geworteld in de traditie van Mozes en de profeten. Door de ontmoeting met het Jodendom gaan wij Jezus beter begrijpen. Niet alleen door de Schriften maar ook door onze theologie en liturgie blijven wij vitaal verbonden met de Joodse godsdienst. Want Joden en Christenen leven uit één en dezelfde oorsprong.

Moge de volgende artikelen in het parochiemagazine ons daarin een handreiking bieden om ons nader te verdiepen in die oorsprong. Een vruchtbare advent periode wens ik ons allen toe.

Pastoor Hans Boogers

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Parochieblad oktober 2017, pastorale column

Maatschappelijke discussie

Op 23 september wordt de nieuwe ‘theoloog des vaderlands’ gekozen in de nacht van de theologie in Hilversum. Op het moment dat ik deze column schrijf, heb ik nog geen idee wie het gaat worden. Dominee Janneke Stegeman was dit het afgelopen jaar, en het jaar daarvoor bisschop Gerard de Korte. De taak van de theoloog des vaderlands is om de zichtbaarheid van de theologie te vergroten. Een maand of wat geleden deed Janneke Stegeman een oproep in dagblad Trouw. Zij riep op om vaker mee te praten over actuele maatschappelijke discussies en die te belichten vanuit een gelovig perspectief.

Dat is naar mijn mening een terechte oproep, maar niet een die makkelijk is. Ieder van ons heeft vaak wel een mening over veel zaken die spelen in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld maar aan discussie rondom de euthanasie. Nu weer heel actueel en volop in het nieuws door de bekendmaking van het bestaan van een makkelijk te verkrijgen ‘euthanasiepoeder’. Of als het gaat over de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg, of over de wenselijkheid daarvan. Of als het gaat over de zorg aan hen die dat nodig hebben, de vluchtelingen, de economische migranten, de ouderen, de uitbuiting van vrouwen in de seksindustrie en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen.

De moeilijkheid zit ‘m erin dat de discussie vaak gaat over politiek gevoelige onderwerpen. En juist dat is lastig omdat, terecht, er geen aanwijzing noch een richting gegeven mag worden vanuit de kerkelijke leer over de politieke voorkeur. Toch is er vanuit gelovig perspectief, vanuit de theologie, wel degelijk veel te zeggen over hedendaagse maatschappelijk discussies. Christenen hebben immers altijd nagedacht over wat goed samenleven zou moeten/kunnen zijn. Jezus van Nazareth verkondigde dat het Koninkrijk van God nabij was. De profeten verkondigden dat God rechtvaardig is en kan worden gediend door gerechtigheid te doen. Christenen geloven dat God tot in de kern op de gemeenschap van mensen gericht is. Sterker nog, God zelf is gemeenschap: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vanuit die overtuiging, vanuit het geloof dat de mens geschapen is naar het evenbeeld van God, is er dus veel te zeggen over allerlei discussies die ook nu in onze tijd spelen. En inderdaad, misschien doen we dat te weinig en heeft dominee Janneke Stegeman een punt als zij oproept om ons te mengen in het debat. Als het gaat om zaken als het euthanasiepoeder, of de sociale maatschappelijke omstandigheden van veel mensen. In dit nummer van ons parochieblad maken we daar een begin mee. Kardinaal W. Eijk reageert vanuit zijn medische ethische achtergrond en als bisschop op de discussie rondom het euthanasiepoeder. En vanuit de katholieke traditie kijken we naar een heel specifiek deel dat zich hiermee bezig houdt: de katholieke sociale leer.

Ik weet zeker dat het uitdaagt en proeft naar meer hierover in de komende parochiebladen. Laat uw vragen en reacties maar horen.

Pastor Evelien Reeuwijk

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag