Parochieblad oktober 2016, pastorale column

Cyclus van het leven

Een beter moment voor mij om de column te schrijven in het themanummer ‘cyclus van het leven’ is er haast niet. Zes uitvaarten in evenzoveel weken, alle van mensen die ik in meer of mindere mate kende, zorgen ervoor dat ik niet heen kan om de eindigheid van het leven. Het is een eer en ook heel mooi om betrokken en behulpzaam te mogen zijn bij het afscheid van dierbaren. Intensief, emotioneel ook soms, maar vooral vervult het me met dankbaarheid dit te mógen doen.

tak_fc-oktober-voorbladTegelijkertijd is de afgelopen periode ook één van een ander soort dankbaarheid, die te maken heeft met het begin van het leven. We mochten een tweede kleinkind krijgen, een gezonde jongen, én onze eerste kleinzoon bracht via zijn T-shirt het mooie nieuws: ‘vet stoer, ik word een grote broer’.

Hiermee is de cyclus van het leven toch wel rond! Ook zijn we momenteel weer jonge ouders aan het voorbereiden op het sacrament van de doop voor hun kind. Mooie avonden in zowel Zwolle als Kampen, waaraan ouders uit de hele parochie deelnemen. Heel fijn ook, dat de werkgroep uitgebreid is, waardoor we de taken wat meer kunnen verdelen. Bijzondere verhalen horen we op deze avonden over zwangerschap, geboorte, soms zorgen, maar vooral over de vreugde en dankbaarheid, die deze kleine mensjes brengen. En hoe bijzonder ook, als ik ze weer tegenkom bij de voorbereidingen op Eerste Communie en/of Vormsel. Steeds vaker tref ik a.s. communicantjes of vormelingen, bij wie ik ook getuige was van hun doop. Op belangrijke momenten in het leven trekken we weer even samen op en daar geniet ik volop van! Maar…. ze maken me er wel van bewust dat ook mijn leven voortschrijdt. M’n verjaardag onlangs bracht een nieuw eerste cijfer, maar ach…..

In Kampen en IJsselmuiden is de ‘aftrap’ geweest voor de voorbereidingen op het Vormsel. Ook een mooie bijeenkomst, waarin ouders elkaar vertelden over hun beeld van God. Hoe ervaren zij God? Goed om van tijd tot tijd bij stil te staan en erover te spreken en vooral ook hun kinderen over te vertellen en door te geven. Het woordenboek geeft aan dat het woord ‘cyclus’ betekent: een terugkerende, regelmatige reeks. De seizoenen zijn er een goed voorbeeld van. Na elke winter bloeit het nieuwe leven opnieuw op. De cyclus van het leven stopt niet bij de dood, zo mogen wij geloven.

Maar laten we vooral ook genieten van de mooie momenten in ons aardse leven!

Jeanne Gerretzen-Veldhuis,
parochiemedewerkster.

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Oproep van het Parochiebestuur

Als wij niets doen? Wie dan?
We zien toch dat dit niet kan

Dit is een refrein, horend bij een liedje uit de musical Soldaat van Oranje.
Deze tekst kan ik evenzeer van toepassing laten zijn op de situatie voor de samenstelling van  het Parochiebestuur in de naaste toekomst.
Wie o wie durft het aan om te “solliciteren”  naar een functie in het Parochiebestuur?
Wie o wie kan ons mogelijke kandidaten aandragen?

Wat is de situatie?
Al enige tijd hebben we te maken met 2 vacatures in ons bestuur van 7 personen.
Daar komen nog eens 2 vacatures bij komend voorjaar omdat deze twee bestuursleden niet herbenoembaar zijn.
Het Parochiebestuur zou graag zien dat voor januari 2017 deze vacatures opgevuld gaan worden want het is absoluut onverantwoord de overblijvende bestuursleden met alle taken en zorgen te belasten. Dat mag niet gebeuren.

Dus, vandaar de oproep om serieus aandacht te schenken aan deze vier vacatures:

  1. algemeen bestuurslid met de portefeuille Jongeren en Communicatie; nadruk zal liggen op het ontwikkelen van beleid om jongeren meer betrokken te laten raken bij ons parochiegebeuren en het in stand houden en verbeteren  van bestaande communicatiekanalen zoals de website en Navolging Vandaag (actuele vacature).
  2. algemeen bestuurslid met de portefeuille financiën (Penningmeester); de praktische kant (financiële administratie/ actuele boekingen) is in goede handen van een vrijwilligster; de beoogde functionaris zal daarom vooral beleidsmatig actief zijn bij het opstellen van de begroting en jaarrekening, bij het overleg met de budgethouders van de locaties en bij de opzet van de Aktie Kerkbalans (actuele vacature).
  3. algemeen bestuurslid met onder meer de portefeuille begraafplaatsen; contactpersoon voor de begraafplaatsen van onze parochie in Hattem, Hasselt, IJsselmuiden, Kampen en Herfte Wythmen die allen door vele lokale vrijwilligers (!) worden onderhouden en bestuurd (vacature vanaf mei 2017).
  4. algemeen bestuurslid in de functie van vicevoorzitter; de pastoor is kerkrechtelijk voorzitter van het parochiebestuur; niet alleen van onze parochie maar ook van de twee parochies waar we mee samenwerken naast zijn pastorale taken; in de praktijk zit dan ook  de vicevoorzitter de diverse vergaderingen voor, geeft leiding aan het parochiebestuur en hij/zij heeft collegiaal overleg met de parochies in Salland (vacature vanaf mei 2017).

Het woord is nu aan u!!
Pak de telefoon en bel me.
Laat het Parochiebestuur niet in de kou staan.

Met vriendelijke groet

Jo Kleinmeulman
Vicevoorzitter
038-3312485

Parochieblad september 2016, pastorale column

“ ‘K seg altiet maar: Ie kunt er toch ok niks an don, daj so bint!”

Dat zei Truus in een gesprek over haar man, die een half jaar geleden overleden was. Bij toeval kwam ik haar tegen. Ik kende haar uit de tijd dat ik pastor in Heino was. Ze vertelde TAK_FC september voorbladvan alles over Tinus, maar vooral deze zin bleef hangen. Het was niet de eerste keer, dat ze deze woorden gebruikte. Dat wist ik bijna zeker. Ze hadden iets van een vaste uitdrukking, waarmee ze iets van haar man en haar relatie met hem weergaf. “ ‘K seg altiet maar: Ie kunt er toch ok niks an don, daj so bint!” (Vertaling: Ik zeg altijd maar: jij kunt er ook niets aan doen dat je zo bent). Wat zei ze nu? Wat klonk hier door? Wat zou ik ervan vinden, als iemand dit tegen mij zou zeggen? Niet blij mee, dacht ik in eerste instantie. Op een indirecte manier serveert ze Tinus af. Je bent onuitstaanbaar eigenwijs, maar ik moet het met jou zien uit te houden. Jij kunt er ook niets aan doen dat je zo’n moeilijk karakter hebt.

Ik beluisterde haar woorden zó, maar tegelijk voelde ik, dat dit niet klopte. De woorden waren hard als je ze letterlijk nam, maar ze sprak ze zo aardig en vriendelijk uit. Waren ze niet meer een uitdrukking van aanvaarding. Die tweede lezing werd steeds sterker. Op een morgen in mijn vakantie in Bretagne – ik lag nog op mijn luchtbed naar het tentzeil te staren – hoorde ik in gedachten ineens Herman Finkers haar woorden zeggen: “Ie kunt er toch ok niks an don, daj so bint!”  En toen begreep ik haar helemaal. Ze zei het met mildheid en humor, met ironie en relativering. In haar klanken klonk liefde door. Ze hield van haar soms lastige man. Haar woorden waren een Sallandse variant van wat Paulus over de liefde schrijft: “Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles verduurt ze”  ( 1 Kor. 13, 7 ).

Pastor Hans Schoorlemmer

PS Ik ben vrij met het thema ‘natuur’ van dit nummer omgegaan. Heb me beperkt tot de altijd weer verrassende menselijke natuur.

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag