Parochieblad december 2018, pastorale column

Kerst 2018: Het ‘risico’ om Kerst te leven en te be-leven.

In de stad Zwolle waar ik woon, hangt de kerstverlichting alweer enige tijd. En terwijl ik dit schrijf is het eind november. Ook heb ik in verschillende winkels naast de Sinterklaas artikelen al de kerstspullen zien liggen. Niet een beetje maar ruim gevulde stellingen en pallets.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen of het kerstfeest in de harten van de mensen ook al zo vroeg speelt. Het Sint Nicolaasfeest hebben we, al dan niet met of zonder gekleurde, veeg -of zwarte pieten nog niet gevierd terwijl ik dit schrijf. Het lijkt erop dat we alles wat we voorheen met zorg en aandacht vierden nu door de commercie op een hoop wordt gegooid. Alles moet altijd en overal kunnen, ieder klap is een daalder waard!

Juist door het gebrek aan onderscheid dreigt er een verlies van de diepe betekenis van het Kerstfeest en verdampt daarmee zijn zeggingskracht. Voor velen is het eerst en vooral een moment waarop het kernwoord ‘vrede’ is. Dit is niet verkeerd natuurlijk, maar als dat ‘alles’ is, dan zouden we ons ook gewoon kunnen overgeven aan de internationale dag van de vrede die sinds 1981 door de Verenigde Naties op 21 september is gesteld.

Wat niet veel mensen weten is dat sinds 1 januari 1967 in de Katholieke kerk de Dag van de Vrede wordt gevierd. We vieren dan het kerkelijke Hoogfeest van Maria, Moeder van God en worden gevraag om in het bijzonder te bidden voor de vrede in de wereld. Elk jaar wijdt de Paus ook een apart schrijven aan deze Wereldgebedsdag voor de vrede.

Naast deze twee (internationale) vredesdagen op de wereldkalender zouden we ons weer eens wat meer moeten verdiepen in het Kerstfeest. Dat feest is in de eerste plaats de menswording van God in Jezus Christus. God neemt Zijn plaats in onder de mensen door Zijn Zoon. Hij is het Licht der wereld, de vrede zelf. De vrede die zich zo duidelijk manifesteert in Zijn leven hier op aarde.

De geboorte van Jezus heeft dus wel een belangrijke link naar het thema vrede. Het is echter een vrede die niet los gezien kan worden van het leven onder de mensen, het aardse leven dat Hem van Godswege is gegeven om aan de mensen het Goede Nieuws te verkondigen. Wanneer je daar nog wat langer over nadenkt en kunt zeggen; maar mijn leven heb ik ook van God ontvangen dus moet vrede in Zijn naam, ook in mijn naam geschieden, dan krijgt de betekenis van Vrede een concrete, Goddelijke èn menselijke dimensie. We lopen dan ‘het risico’ om zo ons Christen-zijn in het dagelijks bestaan te leven en te be-leven. Ik hoop van harte dat wij dat ‘risico’ willen nemen. Wat u?

Ik wens u allen een heel gezegend en zalig Kerstfeest toe. Dat de geboorte van Jezus ons doet beseffen dat ook wij een Spiegel van Gods liefde, vrede en gerechtigheid moeten zijn.

Pastoor Ton Huitink

Inhoudsopgave 
Jezus is beeld van …4
Christusbeeld of beeld van … 6
We kennen het nu wel9
Kerstkaart / Afscheid Evelien11
Kerkbalans29
Vieringenschema30
Cursussen32
Afscheid geloofshuizenbouwer34
Vieringen overige locaties38

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Parochieblad november 2018, pastorale column

Godsbeelden

Wat is een godsbeeld? Volgens één van de digitale woordenboeken is het een manier waarop mensen een beeld proberen te vormen van God. Ofwel woorden en beelden zoeken voor Godservaringen.
Een deel van mijn parochiewerk bevat contact met ouders van dopelingen, communicantjes en vormelingen. Tijdens deze catechetische bijeenkomsten komt eigenlijk altijd aan de orde hoe God ter sprake te brengen bij de kinderen. Wat antwoord je als je kind vraagt naar God?
Daarvoor zullen we zelf eerst woorden moeten vinden om ons eigen godsbeeld te verwoorden.
Vele jaren geleden, toen Yvonne van der Weele en ik nog het jongerenpastoraat in de Verrijzeniskerk leidden, kwamen we een serie kaartjes tegen met godsbeelden die we met de jongeren bespraken en die ik nog steeds regelmatig gebruik in eerder genoemde groepen en soms ook wel met de vormelingen zelf.
Heel vaak worden de kaartjes ‘God is licht’ en ‘God is een luisterend oor’ gekozen, maar ook ‘God is Schepper’, ‘God is de Aanwezige’, ‘God is Vader’, ‘God is almachtig’ en soms ook: ‘Ik weet niet wie God is’. Veel minder ‘populair’ zijn: ‘God is vrouwelijk’ of ‘God zit in mijzelf’ of ‘God is de ander’. Met de uitleg waarom gekozen is voor een bepaald kaartje komen we op het spoor van vele beelden van God, waarop we elkaar dan ook weer bevragen: verklaar eens nader… Daarbij wordt duidelijk hoe persoonlijke ervaringen en opvoeding, maar ook liederen, gebeden en schilderijen bijdragen tot een voor ieder verschillend godsbeeld. In de Bijbel vinden we weer heel andere godsbeelden, bijv. God als een man die met Jacob vecht (Genesis 32) en God als herder (psalm 23). Exodus verhaalt hoe God tegen Mozes bij de brandende braamstruik zegt: ‘Ik ben die Is’.
Het Eerste Communieproject spreekt over de naam van God als: ‘Ik zal er zijn’.

Voor mij persoonlijk komt altijd de titel van een lied naar boven: ‘God is die goed is’. Al het goede komt van God, zoals ook de doopliturgie zegt bij de afwijzing van het kwaad. En….. zoals mijn vader en moeder ons altijd voorhielden: wij zijn de handen en voeten van God…. God werkt via mensen. Daarom geloof ik dat God in de ander is en dus ook in mijzelf, want als wij in onze medemens iets van God ontdekken of ervaren, dan hoop en bid ik dat die ander ook iets van God vindt in mij. Confronterend soms, maar tegelijk ook een uitdaging om me dat steeds bewust te zijn en daaraan te blijven werken!

Jeanne Gerretzen-Veldhuis,
parochiemedewerkster.

 

Inhoudsopgave 
Beelden van God 4
Beeldverbod van God 6
Lieve meneer God 7
Voor het voetlicht 8
Van het parochiebestuur 10
Vieringenschema 24
Cursussen 26
Bedevaart Santiago 30
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

FRANCISCUS een controversiële paus

In Nederland kennen we twee bekende “Vatican Watchers”. De ene is Stijn Fens, bekend van zijn werk voor dagblad Trouw en zijn interview met Paus Franciscus. En de andere is Christian van de Heijden, zo mogelijk nog bekender door zijn werk voor de KRO, en zijn boeken over Paus Franciscus.
Het doet ons daarom veel plezier als parochiebestuur, dat iedereen die interesse heeft in onderwerpen als “Paus Franciscus”, “de Romeinse Curie” of die meer wil weten over het religeuze leven in de prachtige stad Rome, de gelegenheid krijgt om kennis te maken met Christian.

Klik op deze afbeelding voor de flyer

(Klik op de afbeelding voor de flyer)

Op vrijdag 23 november zal Christian een lezing verzorgen over het pontificaat van Paus Franciscus in de St. Jozef Kerk, Ministerlaan 203, 8014 XE Zwolle (Zuid).
De lezing heeft als titel “Franciscus een controversiële paus”, de lezing begint om 19.30 uur

Christian van der Heijden werd in 1968 geboren te Mierlo. Zijn brabantse afkomst herken je terug in zijn gevoel voor humor en enthousiaste, begenadigde spreektrant. Deze kwaliteiten koppelt hij moeiteloos aan een fenomenale feitenkennis over het reilen en zeilen van de katholieke kerk binnen en buiten de muren van het Vaticaan (waar menig vaticaan journalist jaloers op is). Daarbij maakt hij kleine uitstapjes door eeuwen van kerk geschiedenis mocht dat in het verhaal te pas komen.

Kortom, genoeg aanleiding om vrijdag de 23e november af te reizen richting Zwolle Zuid en samen onder leiding van Christian een verkenning uit te voeren door een pontificaat van een paus die inspireert en ontroert en tegelijkertijd felle kritiek te verduren heeft.