Op pelgrimage naar Santiago de Compostella

In oktober 2018 wordt vanuit de gezamenlijke parochies weer een pelgrimage georganiseerd. Deze keer gaat de reis naar Santiago de Compostella.

In februari 2018 zijn er informatieavonden in Dronten en Steenwijk.

Meer informatie is hier te vinden en in het parochieblad van januari 2018.

Kerstsamenzang 24 december a.s. in Buitenkerk Kampen

Kerstsamenzang op 24 december

Vanwege personele tekorten in het pastorale team, is er dit jaar, behalve de gezinsviering om 17.00 uur, geen viering op kerstavond

(en ook de viering op de ochtend vervalt) . Gelukkig heeft het Buitenkerkkoor een mooi alternatief: een Kerstsamenzang om 20.00 uur in de Buitenkerk.

De dirigent van het koor, Bram Gordijn, zal zelf het orgel bespelen. Het Buitenkerkkoor hoopt dat vele parochianen er plezier aan zullen beleven aan dit muzikale en gezellige samenzijn op Kerstavond.

 

Na afloop, om 21.00 uur wordt een kopje koffie of thee geschonken met wat lekkers.

Het bestuur van het R.K. Kerkkoor en alle vrijwillers die dit mogelijk maken wensen u een prachtig en devote samenzang toe!

 

 

Parochieblad december 2017, pastorale column

Kerstliederen

In de aanloop naar Kerstmis toe zien we mensen op vele manieren hun best doen om in een kerstsfeer te komen. We zien dit doordat er overal lichtjes verschijnen; bij huizen, in winkelstraten. We zien kerstbomen.
En ook ons gehoor wordt in deze tijd getrakteerd; op een flinke dosis kerstliederen.
Nu zijn er kerstliederen in soorten en maten. Van hoogkerkelijk niveau en theologisch geheel verantwoord tot populaire liederen die nog maar zijdelings met Kerstmis te maken hebben.

Nu zitten onze kerken door het jaar lang niet vol. Maar met Kerstmis geven onze kerken een geheel andere aanblik. Op kerstavond kunnen we vele mensen tegemoet zien, de we anders zelden of nooit tegenkomen.
Dat kunnen we op verscheidene wijzen waarderen. Maar ik denk dat we blij mogen zijn dat er van het christelijke geloof kennelijk nog wel énige aantrekkingskracht uitgaat; zelfs in onze ontaarde tijd.
En dat de christelijke boodschap toch in ieder geval gehoord wordt.

En zo zie ik het ook met al die kerstliederen: laten we blij zijn dat er nog op zo’n grote schaal wordt verwezen naar de geboorte van Christus. Ook al is het vaak maar zijdelings.
Overigens versta ik onder kerstliederen die liederen die daadwerkelijk naar het gegeven van de geboorte van Christus verwijzen; ook al is de relatie soms dunnetjes.
Laat de radio deze dagen maar lekker schallen met al die liederen die verwijzen naar de geboorte van de Heer. Je hebt ze in soorten en maten. Ook in het populaire genre.

Aardig is in deze is het initiatief van de Petruskerk in Lelystad met hun top-2000. Alle gelovigen werd gevraagd een popsong te noemen, met religieuze inhoud, om zo een eigen top-2000 van religieuze popsongs te creëren. En zo zijn er ook een heleboel kerstliederen van dit soort.
Smaken verschillen natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook meer houden van bekende krakers als ‘Stille nacht’, of ‘De herdertjes lagen bij nachte’.
Wat betreft diepgang kunnen we het beste terecht bij de liederen die ons door de liturgie van de Kerk gegeven zijn. Zoals het prachtige ‘Rorate caeli’ in de adventsperiode of het ‘Transeamus’ op kerstavond.
Edoch: het belangrijkste is de intentie waarmee wij tot de Heer naderen.

Kijken we naar de kerststal, dan komen er zowel herders als wijzen op het Christuskind af. Hoe we ons geloof ook mogen beleven; ieder die oprecht tot de Heer gaat, is welkom bij Hem.

Jaap Scholten

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag