Bedevaart naar Kevelaer op 16 en 17 augustus 2018

BROEDERSCHAP KEVELAER “ZWOLLE EN OMSTREKEN”

Dit jaar is de bedevaart naar Kevelaer van de afdeling “Zwolle en Omstreken” op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus. Tot deze afdeling behoren alle locaties van de Thomas a Kempisparochie, alsmede (een gedeelte van) de Lebuïnusparochie van Deventer e.o., de Heilige Christoffelparochie van Steenwijk e.o., en de Nobertusparochie van Dronten en omstreken. Het thema van dit jaar is:
“ZOEK VREDE”

In Kevelaer vereren we Maria, de Moeder van God, als “Troosteres der bedroefden”. Wanneer we als pelgrim in Kevelaer zijn maakt het kleine bedevaartprentje in de kapel ons dit bewust. In Kevelaer mogen we alles bij Maria neerleggen, bij haar ondervinden we ho

uvast en sterkte. Bij haar wordt onze ziel diep geraakt. Maar naast het devote, wat uiteraard hoort bij een deelname aan pelgrimsdagen, zijn het ook twee hele gezellige dagen in Kevelaer. De saamhorigheid raakt ons allen diep. Voor velen is het een voorrecht dit te mogen vieren in de mooie kerken in Kevelaer. Als u mee wilt gaan, houdt dan deze dagen vrij!

De kosten voor de bus bedragen € 37,50 p.p. en de kosten voor overnachting  en maaltijden liggen tussen € 60,00 en € 70,00 p.p. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Zou u ook graag mee willen of wilt u eerst nog wat meer informatie, neemt u dan contact op met één van de pelgrimleiders.Voor pelgrims uit Kampen en IJsselmuiden zijn dat: Corrie en Martien Evers, voor de overige pelgrims vanuit de Thomas a Kempisparochie zijn dat: Nardy Bleeker en/of Willy Smit, contactgegevens via het parochiesecretariaat.
De pelgrims die vorig jaar zijn mee geweest krijgen allen een uitnodiging thuis gestuurd. Voor wie nog nooit is mee geweest liggen binnenkort achter in de diverse kerken brochures met daarin een aanmeldingsformulier.
Sluitingsdatum voor aanmelding is 15 juli 2018.

Fietsbedevaart naar Kevelaer
Dit jaar starten wij ook met het organiseren van een fietsbedevaart naar Kevelaer. Zodoende kunt u het sportieve element koppelen aan de religieuze gedachte van een bedevaart. De fietsbedevaart vertrekt op dinsdag 14 augustus 2018. Wij fietsen in 3 dagen naar Kevelaer. De eerste overnachting is in Apeldoorn, de tweede in Beugen. Op de derde dag sluiten de fietsers zich in Kevelaer aan bij de groep pelgrims die per bus reizen. De kosten voor deze vier dagen onderweg naar- en in Kevelaer zijn circa € 200,00. Dit is dus inclusief overnachtingen en maaltijden onderweg en in Kevelaer. De fietsers gaan terug met de bus mee. Na opgave zult u nader worden geïnformeerd omtrent een en ander.
We gaan de ploeg opsplitsen in twee groepen, namelijk in de groep met e-bikers en de groep met gewone fietsen. Iedereen krijgt een routebeschrijving (met knooppunten) mee, en ‘s avonds in het hotel ontmoeten wij elkaar – uiteraard – weer. 
Wel even een tip: de e-bikers moeten er rekening mee houden dat de accu wel het vermogen moet hebben om zo’n 70 à 75 kilometers per dag te gaan.
Sluitingsdatum voor aanmelding voor deelname aan deze fietsbedevaart is 15 mei 2018.
(Let op: Dit is dus eerder dan de sluitingsdatum voor opgave van deelname aan de bus-bedevaart!!!)
Wij hopen ook dit jaar weer op een mooie bedevaart.
De gezamenlijke pelgrim leiders

Eigen site van de Broederschap: 

Uitnodiging installatie Pastoor Ton Huitink

De besturen van de parochie van de H. Christoffel, parochie van de H. Norbertus en parochie Thomas a Kempis delen u mede dat met ingang van 1 juni 2018 de zeereerwaarde heer drs. A.J. (Ton) Huitink is benoemd tot pastoor van deze drie parochies.

Klik op de afbeelding om de kaart te zien

De parochiebesturen nodigen u van harte uit voor de installatie van pastoor Huitink.

De installatie van pastoor Huitink vindt plaats
tijdens een eucharistieviering  op vrijdag 15 juni 2018 om 19.00 uur
in de H. Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten.

Pastoor Ton Huitink is als pastoor samen met de overige leden van het pastoraal team verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de drie parochies.
De samenwerkende parochies omvatten de geloofsgemeenschappen te Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Lelystad, Nunspeet/Elburg, Kampen, IJsselmuiden, Hasselt, Hattem, Herfte-Wijthmen, Zwolle, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold en Vollenhove.

Na afloop van de installatieviering zal er onder het genot van een kopje koffie en een drankje gelegenheid zijn voor een eerste kennismaking en felicitatie.

De benoeming volgt op het vertrek van pastoor Hans Boogers, die per 1 mei 2018 is benoemd als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Update: De installatie is enkele maanden terug te luisteren via Kerkdienst Gemist

Uitnodiging afscheid Pastoor Hans Boogers

Op zondag 3 juni 2018 neemt

pastoor
Hans Boogers

Klik op afbeelding voor de kaart

afscheid van de parochie Thomas a Kempis, parochie van de H. Norbertus en parochie van de H. Christoffel.

Pastoor Boogers heeft per 1 mei 2018 een nieuwe benoeming aanvaard als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Vanaf oktober 2011 heeft hij zich met hart en ziel ingezet, eerst in de parochie Thomas a Kempis en de laatste jaren ook in de parochies van de H. Norbertus en van de H. Christoffel. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen.

Op zondag 3 juni om 15.00 uur is er tijdens de bedevaart van het Heilig Sacrament op de H. Stede te Hasselt een eucharistieviering in de tuin van de H. Stephanuskerk (Eiland 22), waarin pastoor Boogers met het pastoraal team zal voorgaan.
Na afloop is er volop gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Wanneer u pastoor Boogers iets wilt schenken,
kunt u uw bijdrage overmaken
op onderstaand bankrekeningnummer.

Parochie Thomas a Kempis
NL54 RABO 3181 8317 86
o.v.v. Afscheid Pastoor Boogers