Berichten Verrijzenis

Nieuws en berichten die zijn geselecteerd voor de locatie Verrijzenis.

Voor alle berichten zie: Alle berichten

Goed nieuws van Vastenactie 2018

Klik op het plaatje voor de pdf-poster

Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag; het begin van de Vastentijd. Tijdens deze periode voor Pasen ondersteunen we de Stichting Hulp aan Sri Lanka, de stichting waar Em. Pastoor van der Sman mee verbonden is. We doen dit samen met Vastenaktie .

We zijn blij dat we dat dit jaar doen met de drie samenwerkende parochies, Thomas a Kempis, H. Norbertus en de H. Christoffel. We hopen een noodzakelijke investering te realiseren ten behoeve van de St. Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka. Dit jaar in 2018, hebben we een aanvraag ingediend voor een nieuw te bouwen gebouw op het terrein van de school.

Waarom ondersteunen met Vastenactie? Als het de parochie lukt om het verwachte bedrag te behalen in de Vastentijd, krijgt het project een subsidie van Vastenactie van 50%, echter bij bouwprojecten 30%. Het is voor ons, MOV’ers van de drie samenwerkende parochies een enorme uitdaging om samen een goede opbrengst binnen te halen bij alle 18 geloofsgemeenschappen om dit mooie project te ondersteunen. In het parochieblad van maart zullen we u nader informeren over de kosten van dit project en hoe u er aan bij kunt dragen om deze actie te doen slagen.

Wilt u meer informatie over de stichting HAS, www.stichtinghas.nl  . Wij hopen dat u ons gaat ondersteunen.

Namens de gezamenlijke MOV groepen,
Norbertus, Ben ten Hag
Thomas a Kempis, Henk Tacken en Fokke van Dalen
Christoffel, Jacqueline van den Hengel

(Uittreksel uit artikel in parochieblad Navolging Vandaag van januari 2018)

Parochieblad januari 2018, pastorale column

Carnaval en Veertigdagentijd

 Dát is het thema van deze Navolging Vandaag. Tot een paar jaar geleden werd er steeds een werkgroep geformeerd, die zich bezighield met het thema voor de Veertigdagentijd dat parochie breed gebruikt zou worden. Mede dankzij de computer is veel bewaard. 

We zitten in de lezingencyclus in het B jaar en in 2009 koos de groep: ’40 dagentijd – Ga er maar aanstaan!’, in 2012: ‘tekenen van een nieuw verbond’. De regenboog is het symbool van het verbond van God met mensen, maar ook vice versa. ‘Ga er maar aanstaan!’ Dat moest bijvoorbeeld Noach met de zijnen bij de zondvloed en Abraham, toen hij zijn zoon moest doden. Maar ook het volk Israël toen het de 10 woorden ontving, die natuurlijk ook voor ons richting wijzen. 

Maar waarom waren en zijn we zo druk met de Veertigdagentijd? Vasten zoals vroeger doen nog maar weinig mensen. Het vasten heeft een nieuwe betekenis gekregen. Op Aswoensdag zegt het Evangelie dat je vasten moet in het verborgene, je er niet op moet laten voorstaan. Vasten is ook bidden en aalmoezen geven. Tóch staat nergens precies beschreven hoe wij de Veertigdagentijd zouden moeten invullen, maar er is niet voor niets de Vastenactie, dit jaar voor projecten in Sri Lanka. Onze levensopdracht is om voor Gods schepping te zorgen en ons in te zetten voor een betere en meer rechtvaardige wereld. Daar horen oorlog en honger toch niet bij. Ieder mens heeft recht op goede levenskansen, veiligheid en geborgenheid. 

Nadat velen volop genoten hebben van het goede leven en carnaval hebben gevierd, begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag, nog steeds een officiële vasten- en onthoudingsdag om een goede start te maken. We worden opgeroepen ons te bezinnen op ons leven in relatie tot dat van anderen, Jezus te volgen op zijn lijdensweg en in navolging van Hem van onszelf te geven, wat we kunnen: materieel, maar ook in woord en gebaar. 
Bepaald geen gemakkelijke opdracht, maar het feit dat wij hier in de omstandigheden leven, dat we carnaval mogen en kunnen vieren, mag ons ook doen beseffen dat dit niet voor iedereen op aarde geldt. Ik las ergens het volgende: 

‘Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. We geloven dat – door met anderen te delen – we zelf ook meer mens worden ’. 

Ik wens ons allen een goede Veertigdagentijd toe!

Jeanne Gerretzen-Veldhuis,
parochiemedewerkster

 

Inhoudsopgave 
Carna Vale 4
40 Dagen vasten 7
Kerkbalans 22
Pelgrimage Santiago 23
Vieringenschema 24
Cursussen 26
Jongeren 27
Vieringen overige locaties 30

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE 6 februari 2018

Op DINSDAGAVOND 6 FEBRUARI 2018 is er weer een volgende bijeenkomst van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Het thema is dan “Jezus liefhebben boven alles?”.
Ds. Hans Tissink houdt een korte inleiding. Daarna geven we Thomas a Kempis ‘het woord’ en lezen we enkele spreuken uit diens De Navolging van Christus.

De avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur in studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19 in Zwolle) en eindigt om 21.00 uur.

Aanmelden via de website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl .

Kosten € 7,50 vooraf over te maken over te maken op NL71INGB0007852541 t.n.v. Ontmoetingshuis Moderne Devotie o.v.v. uw naam.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl).