Bestuur

PAROCHIEBESTUUR
Contact via parochiesecretariaat

Voorzitter:
Pastoor A. (Ton) Huitink

Vice-voorzitter:
J.C. (Hans) Bertels

Secretaris (portefeuille Personeel):
H.F.E. (Lenie) Tacken-Tiel Groenestege

Penningmeester:
vacant

Lid (2e secretaris en portefeuille Begraafplaatsen):
vacant

Lid (portefeuille Gebouwen):
L.M.E. (Lucien) d’Hondt

Lid (portefeuilles Communicatie en Jongeren):
vacant