Blog 2 februari 2016

Met enige regelmaat hoor ik mensen om mij heen vragen: wat doet nu eigenlijk een pastor? Meer dan eens aangevuld met het grapje: mijn kind wil ook graag past(o)r worden…. Dan hoeft ze alleen op zondag te werken!
Het is ook waar dat veel parochianen in onze katholieke kerk de pastores steeds meer op afstand ervaren. Ze bedoelen daarmee dat er elke week een andere pastor de vieringen verzorgt. Daarmee is de mogelijkheid en de kans veel kleiner geworden om een band op te bouwen met een en dezelfde persoon zoals dat vroeger natuurlijk wel het geval was.
Vandaar dit initiatief…. Eigenlijk heeft het een tweeledig doel.
Als eerste om wat meer bekendheid te geven aan het dagelijks werk van een van uw eigen pastores, en als tweede de mogelijkheid, via onze website, met elkaar in contact te blijven. Ik heb mij voorgenomen minstens een maal per week (op vrijdag) u mee te nemen in dat wat er speelt binnen onze parochie en waar ik mee bezig ben geweest. Ik lees heel graag uw reacties op mijn blog tegemoet, tot gauw….

Pastor Evelien

De naam van God is Genade. Het nieuwe boek van Paus Franciscus

Het boek ”Paus Franciscus. De naam van God is genade” (Overamstel Uitgevers, Amsterdam)  is maandag verschenen in twaalf talen. Barmhartigheid vergeeft de zonde niet, maar is de manier waarop God de zonden vergeeft, zo betoogt de rooms-katholieke kerkleider. Daarvan is de kerk 
het instrument. De kerk moet haar moederlijke gelaat richting de gewonde mensheid tonen. Barmhartigheid is het hart openen voor mensen die het moeilijk hebben, die aan de marge van de samenleving verkeren, die behoefte hebben aan een luisterend oor, begrip, vergeving en liefde.

De kerk moet de parochie uit, stelt de paus, de wereld in en als een mobiel veldhospitaal mensen helpen die dreigen te sterven. De biecht is voor de paus erg belangrijk, als middel om Gods barmhartigheid uit te reiken. De biechtvader schenkt de ander „in naam van Christus” vergeving, maar heeft ook zelf vergeving nodig.

De paus benadrukt de werkelijkheid van de zonde. Wie zichzelf niet als zondaar kent, heeft geen behoefte aan genade en dus ook niet aan vergeving. Alle mensen zijn zondaars vanwege het bestaan van de „oerzonde.” De kerk veroordeelt de zonde wel en benoemt deze. Tegelijkertijd omhelst de kerk de zondaar die zichzelf als zondaar kent en vertelt hem over de eindeloze barmhartigheid van God Die alle mensen liefheeft. Barmhartigheid is de belangrijkste eigenschap van God.

Bron: RD