Restauratie Basiliek is gestart

Vandaag zien we vaker een aantasting op het fundament van onze kerkgemeenschap en de aantasting van de gemeenschapsbouw in de vorm van minder kerk gangers. Bijzonder is dan om vandaag eens naar de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Basiliek te kijken. De stenen zijn letterlijk verdwenen en het fundament aangetast. Dan mogen we gelijktijdig ervaren dat de deur van de kerk dezer dagen ook altijd open staat. Hoe het dan ook gaat met onze kerkgemeenschap, God staat altijd open voor je.

 
Restauratiefonds
Bijdragen voor het restauratiefonds kunt u storten op rekening NL44 RABO 0174 8844 43 onder vermelding van ‘restauratiefonds’.

Concerten als afsluiting van de restauratie
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september worden in de Basiliek een tweetal concerten georganiseerd als sluitstuk van de sponsoractie voor de restauratie van de buitenmuren.

Kerkproeverij 2017 (Gast in je kerk)

In het weekend van 9 en 10 september zetten kerken in heel Nederland de deuren open voor de landelijke interkerkelijke campagne “Kerkproeverij”. De gedachte achter deze actie is om iemand uit jouw omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. De drempel is voor sommigen, die weinig of niet meer naar de kerk gaan, heel hoog. De bedoeling is dat iedereen zich welkom kan voelen in jouw kerk.

De katholieke kerk heeft het boekje “Rooms-katholiek in deze tijd” laten maken. Mensen die van plan zijn iemand mee te nemen naar de kerk, kunnen een exemplaar van het boekje meenemen. Vanwege de kosten is het niet mogelijk het heel breed te verspreiden.

Het was de bedoeling het eerste weekend van september de boekjes in de kerklocaties te hebben. Helaas is het nog niet zeker of de uitgever ze tijdig kan leveren.

Er is veel informatie over de actie “Kerkproeverij” te vinden op www.kerkproeverij.nl

Wij hopen dat in alle kerken van onze parochie deze actie onder de aandacht wordt gebracht zodat mensen zich ook daadwerkelijk welkom voelen.

Met vriendelijke groet,
namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Lenie Tacken – Tiel Groenestege

Lezing: De oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt

Lezing: De oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt
en de ontwikkelingen naar de Moderne Devotie
door de heer Paul Rademaker.

Deze lezing wordt gehouden op maandag 9 oktober 2017 in het Oude Stadhuis, Markt 1 te Hasselt.

Paul Rademaker is dagelijks bezig met de bestudering van geschriften om de oorsprong betreffende het ontstaan van de H. Stede in beeld te krijgen. Het wordt dan ook een lezing die een nieuw licht werpt op deze bedevaartplaats.

Naast zijn zoektocht naar de oorsprong van de H.Stede en de ontwikkelingen naar de Moderne Devotie heeft de heer Rademaker tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de reconstructie van meerdere kloosters waaronder het klooster Agnietenberg te Zwolle en het grootste middeleeuwse klooster van Twente; het St. Antoniusklooster te Albergen

De lezing, georganiseerd door de Historische Vereniging Hasseltbegint om 20.00 uur. De entree is gratis. We hopen veel mensen te mogen verwelkomen op deze bijzondere avond.

Vragenlijst voor vrijwilligers in de parochie – de antwoorden

Op  www.thomasakempisparochie.nl/vragenlijst zijn alle antwoorden opgenomen.

Het septembernummer in 2017 van de Navolging Vandaag (na de vakantie) is gemaakt vanuit het thema ‘Woorden en daden’. En als er ièmand is die woord en daad in praktijk brengt is het wel de vrijwilliger binnen onze kerkgemeenschap. We zijn benieuwd naar uw beweegreden om dit werk te doen. We willen graag weten welke voldoening het u geeft. En vooral willen we aan onze gemeenschap laten zien hoeveel mensen, op welke wijze dan ook, zo intens betrokken zijn bij de kerk. De vragenlijsten die zijn binnengekomen zijn verwerkt in parochiemagazine “Navolging Vandaag” van september maar er was niet genoeg plaats voor alle reakties.