Vragenlijst voor vrijwilligers in de parochie

Bijgewerkt op 2 augustus 2017:
Er is nu ook een Word-document beschikbaar om in te vullen, en via mail op te sturen.

Het septembernummer in 2017 van de Navolging Vandaag (na de vakantie) zal gemaakt worden vanuit het thema ‘Woorden en daden’. En als er ièmand is die woord en daad in praktijk brengt is het wel de vrijwilliger binnen onze kerkgemeenschap. We zijn benieuwd naar uw beweegreden om dit werk te doen. We willen graag weten welke voldoening het u geeft. En vooral willen we aan onze gemeenschap laten zien hoeveel mensen, op welke wijze dan ook, zo intens betrokken zijn bij de kerk. De vragenlijst wordt verspreid binnen de parochie maar wacht daar niet op. U kunt deze lijst online vinden op www.thomasakempisparochie.nl/vragenlijst.
Aanleveren liefst vóór 15 augustus 2017.

Eritrees eten bij u thuis?

Sembetû Hagos (Sem), zelf vluchteling uit Eritrea, is in november 2015 terug geweest naar een vluchtelingenkamp in Ethiopië waar veel vluchtelingen uit Eritrea verblijven. De leegte en uitzichtloosheid van de vluchtelingen daar heeft haar aangegrepen. Om daar iets aan te veranderen hebben ze vooral elektriciteit nodig. Elektriciteit voor activiteiten waardoor er wat ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Sem Hagos, wil geld inzamelen voor 5 generatoren voor het vluchtelingenkamp.

Zij wil dit doen door het verzorgen van Eritrese maaltijden voor € 20.00 per persoon en eventueel een vrije gift extra.

Sem zal daarbij het een en ander vertellen over de Eritrese gebruiken. Ze wil ook een korte presentatie geven over haar bezoek in 2015 aan dat vluchtelingenkamp.

Onlangs hebben het Pastoraal team en anderen ook genoten zo’n overheerlijke maaltijd bereid door Sem.

Aanmelden voor een maaltijd bij u thuis of een andere locatie naar keuze kan via het secretariaat, telefoon (038) 460 98 50 of mail

U kunt haar natuurlijk ook steunen door een gift over te maken naar: NL57RABO0397336152 ovv vluchtelingen Eritrea.

 

Parochieblad juli 2017, pastorale column

Pelgrimeren

Op reis gaan heeft iets van een avontuur in zich. Het avontuur is om los te komen uit je vertrouwde omgeving. Pelgrimeren is echter een verdiepend avontuur en wel iets anders dan zomaar op vakantie gaan. ‘Op vakantie gaan’ heeft als doel om te genieten van de vrije tijd door ontspanning en/of inspanning. Lekker luieren of juist veel ondernemen. Als deze Navolging Vandaag/Oversteek uitkomt staan we op de drempel van de zomervakantie.

Maar bij pelgrimeren gaat het op de eerste plaats om een spiritueel/geestelijk doel. Op weg naar een (bedevaart) plaats, een klooster of een heilige plek staat jouw innerlijk welzijn of groei voorop. Door een pelgrimage wordt jouw mensbeeld gevoed, gaat het o.a. om de vraag waarom jij als persoon bestaat. Door hierover te mediteren en te bidden word je onderdeel van een groter geheel. Want jij maakt die pelgrimage niet alleen, andere mensen sluiten zich daarbij aan. Gaande de weg word je teruggeworpen op je eigen fundament. Het is een persoonlijke ontwikkeling die door sommigen ook als confronterend wordt ervaren. Immers, jouw ziel wordt geraakt, naast je hart (gevoelens) en je verstand (denken).

Ik heb het geluk gehad om al vele keren zo’n pelgrimage te mogen maken. Ik ben ‘als vreemdeling’ op weg geweest naar Lourdes, Rocamadour, Kevelaer, Rome, Assisi, Santiago de Compostella, Fatima, Jeruzalem, Echternach, Chevetogne, Brielle, Heiloo en Egmond. Ik voel mij hierdoor bevoorrecht omdat ik mocht delen in de kostbare schatten die deze plekken te bieden hebben en heb mij daaraan gelaafd en gevoed.
Het klooster in Chevetogne is voor mij wel een hele speciale plek die mij in mijn ziel geraakt heeft. Op die plek zijn Benedictijnen in gebed en geestelijk werkzaam om de Latijnse – en de Oosterse Kerk met elkaar te verbinden. Zij geven het tijdschrift Irénikon uit en geven verdieping aan de Byzantijnse-Slavische – en de Latijnse ritus. Ze zijn daarnaast vermaard om hun uitgaven van Oosterse liturgische boeken. Tijdens mijn verblijf aldaar in mijn studietijd ontving ik een mystieke aanwijzing die mij nog meer bevestigde om richting het priesterschap te gaan.

Het is inspirerend om op weg te gaan, om samen met anderen te pelgrimeren. Om je open te durven stellen voor dat wat op jouw weg komt. Om jouw eigen spirituele zoektocht aan te gaan. En misschien dat je al gaande, onverwacht, ook Gods aanwezigheid mag ervaren en Zijn aanwijzing mag ontvangen. Maar veel vaker zijn het de ontmoetingen die je ontroert en die zicht geven op wie je mag zijn. 
Op de volgende pagina’s in het parochiemagazine wordt u meegenomen naar mogelijke pelgrimsroutes. Om er van te proeven en geïnspireerd te worden. En misschien t.z.t. ook daadwerkelijk te gaan doen! Ik doe met u mee.

Pastoor Hans Boogers

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Sacramentsdag in Hasselt 2017 impressie

Op zondag 18 juni werd in Hasselt traditiegetrouw de bedevaart van het H. Sacrament gehouden met als thema: “Brood ten leven”. Op dit feest werd gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven.

Op een zonovergoten middag werd dit jaar de Eucharistieviering opgedragen in de kapel van de tuin door het pastorale team, ook pastoor Zandbelt sloot zich aan bij het team, evenals diaken Buijkx en van Dalen. Bruidjes en misdienaars uit de gehele parochie Thomas a Kempis parochie waren aanwezig. Bijzonder was dat pastor Cuno Lavaleije met zijn vrouw naar Hasselt was gekomen. Pastor Lavaleije heeft in 1987 de Sacramentsdag in Hasselt weer nieuw leven ingeblazen, fijn om hem weer te ontmoeten.
De viering werd muzikaal ondersteund door een projectkoor onder leiding van Hanny Becker. Seniorenorkest Fair Hasselt als koperensemble was aanwezig om de oude glorie een beetje terug te halen. Aansluitend werd het Allerheiligste in processie rondgedragen onder het zingen van oude processieliederen.

 

Na afloop was er in de kerktuin gelegenheid voor ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met cake. Wij, als locatieraad en pastoraatgroep kijken terug op een zeer geslaagde middag.

 

Parochieblad juni 2017, pastorale column

‘Een kus van God…..’

De beurt voor de column in het parochieblad met als thema ‘sacramenten’, en niet eens van te voren bedacht! Een kolfje naar mijn hand in deze periode, waarin ik volop bezig ben met de voorbereidingen op de sacramenten van de Doop, Eucharistie (Eerste Communie) en Vormsel. Bij het schrijven is het sacrament van het Vormsel inmiddels toegediend aan 15 meisjes en jongens van onze parochie. Ze wonen in Kampen, IJsselmuiden, Hattem en Zwolle en hebben na een gedeeltelijk aparte, maar ook gedeeltelijk gezamenlijke voorbereiding het sacrament ontvangen van hulpbisschop Mgr. T. Hoogenboom in de Basiliek O.L.V. Tenhemelopneming in Zwolle. Ook is de E. H. Communieviering geweest in Hattem en IJsselmuiden, waarin respectievelijk 8 en 24 kinderen voor het eerst de Communie ontvingen. In Zwolle zijn de voorbereidingen nog volop bezig en is het feest voor 14 kinderen op 25 juni. Ook is er in zowel Kampen als Zwolle weer doopcatechese geweest voor ouders, die hun kindje lieten dopen. En ik mag daar steeds bij zijn! En wat is dat toch mooi, indrukwekkend, ontroerend en rijk! Maar hoe leg je nu uit aan kinderen wat een sacrament is? Er zijn er 7, want ook het Huwelijk, Priesterschap, Boete en Verzoening en de Ziekenzalving horen erbij. Het zijn tekenen van God, waarin Hij heel dichtbij komt en je aanraakt. Iemand zei eens: ‘alsof God je een kus geeft’. Dat vind ik zelf wel heel mooi, want een kus getuigt van liefde, vriendschap, zorg en nabijheid.

En ja, nu zullen velen denken: de aantallen lopen wel flink terug. En dat is ook zo, maar…. het is ook niet meer vanzelfsprekend om mee te doen. Er wordt niet meer klassikaal voorbereid op school. Ouders én kinderen moeten er wel wat voor doen. Voor de doop 2 avonden samenkomen met andere ouders om zich te verdiepen in de betekenis van wat er allemaal gebeurt, maar ook wat ze beloven: hun kind een christelijke opvoeding te geven en hen te vertellen en voor te leven hoe Jezus dat deed. Communicantjes en vormelingen komen zo’n 8 keer bij elkaar en ook hun ouders worden verwacht op ouderavonden om met elkaar na te denken en te bespreken hoe nu verder met de geloofsopvoeding. Met name vormelingen zijn zelf ook gemotiveerd en verwoorden hun keuze om mee te doen als volgt: verder op de weg van Jezus gaan; bij de kerk/geloofsgemeenschap willen horen; meer willen weten over God en over Jezus…..
Natuurlijk, ze zijn allemaal nog heel jong, maar de intentie is er zeker en de voorbereidende catechese geeft hun bagage mee voor hun verdere leven. En die aanraking, die kus van God is onvergetelijk! Wat een rijkdom om daar getuige van te zijn!

Jeanne Gerretzen, parochiemedewerkster

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag