Parochieblad december 2017, pastorale column

Kerstliederen

In de aanloop naar Kerstmis toe zien we mensen op vele manieren hun best doen om in een kerstsfeer te komen. We zien dit doordat er overal lichtjes verschijnen; bij huizen, in winkelstraten. We zien kerstbomen.
En ook ons gehoor wordt in deze tijd getrakteerd; op een flinke dosis kerstliederen.
Nu zijn er kerstliederen in soorten en maten. Van hoogkerkelijk niveau en theologisch geheel verantwoord tot populaire liederen die nog maar zijdelings met Kerstmis te maken hebben.

Nu zitten onze kerken door het jaar lang niet vol. Maar met Kerstmis geven onze kerken een geheel andere aanblik. Op kerstavond kunnen we vele mensen tegemoet zien, de we anders zelden of nooit tegenkomen.
Dat kunnen we op verscheidene wijzen waarderen. Maar ik denk dat we blij mogen zijn dat er van het christelijke geloof kennelijk nog wel énige aantrekkingskracht uitgaat; zelfs in onze ontaarde tijd.
En dat de christelijke boodschap toch in ieder geval gehoord wordt.

En zo zie ik het ook met al die kerstliederen: laten we blij zijn dat er nog op zo’n grote schaal wordt verwezen naar de geboorte van Christus. Ook al is het vaak maar zijdelings.
Overigens versta ik onder kerstliederen die liederen die daadwerkelijk naar het gegeven van de geboorte van Christus verwijzen; ook al is de relatie soms dunnetjes.
Laat de radio deze dagen maar lekker schallen met al die liederen die verwijzen naar de geboorte van de Heer. Je hebt ze in soorten en maten. Ook in het populaire genre.

Aardig is in deze is het initiatief van de Petruskerk in Lelystad met hun top-2000. Alle gelovigen werd gevraagd een popsong te noemen, met religieuze inhoud, om zo een eigen top-2000 van religieuze popsongs te creëren. En zo zijn er ook een heleboel kerstliederen van dit soort.
Smaken verschillen natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook meer houden van bekende krakers als ‘Stille nacht’, of ‘De herdertjes lagen bij nachte’.
Wat betreft diepgang kunnen we het beste terecht bij de liederen die ons door de liturgie van de Kerk gegeven zijn. Zoals het prachtige ‘Rorate caeli’ in de adventsperiode of het ‘Transeamus’ op kerstavond.
Edoch: het belangrijkste is de intentie waarmee wij tot de Heer naderen.

Kijken we naar de kerststal, dan komen er zowel herders als wijzen op het Christuskind af. Hoe we ons geloof ook mogen beleven; ieder die oprecht tot de Heer gaat, is welkom bij Hem.

Jaap Scholten

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.