Parochieblad februari 2018, pastorale column

‘Het oude verhaal, actueel als deze dag’

Het is een oud verhaal uit de Joodse traditie, maar het is natuurlijk een verhaal van alle tijden zoals het in de wijsheidsboeken opgetekend is geraakt.

Het relaas over een vluchteling die bij de geleerde aanklopt. De soldaten zitten achter een onschuldige man aan en als ze hem te pakken krijgen hem waarschijnlijk doden. De geleerde verbergt hem, maar in een dorp kan niets verborgen blijven en de mensen worden bang. Ze gaan naar de geleerde toe en vragen hem om de vluchteling uit te leveren als de soldaten komen. Het dorp wordt anders vast uitgemoord als ze er achter komen. De geleerde staat in tweestrijd en studeert de hele nacht. Hij vindt ergens de zin dat het beter is dat één man sterft dan een heel volk. En wanneer de volgende dag de soldaten komen, levert hij de vluchteling uit die ter plekke werd gedood.
De dorpelingen waren opgelucht, maar de geleerde was dat niet, omdat zijn geweten bleef knagen. In de nacht staat de profeet Elia plotseling voor hem, deze vraagt hem wat er gebeurd is. ‘Ik heb een onschuldige uitgeleverd’.  ‘Dat was de Messias’, sprak Elia. ‘Maar hoe kon ik dat weten?’  ‘Als je niet de hele nacht in je boeken had gelezen, maar in de ogen van de vluchteling had gezien, als je niet de hele nacht in jezelf, maar met hem had gesproken, dan had je Hem herkend’.
Een diep tragisch verhaal eigenlijk. Het richt ons op de vraag: Maar wanneer hebben wij U hongerig of dorstig gezien, naakt, gevangen of ziek?  Dan zijn de verhalen van de paasmorgen uitbundig te noemen, die lopen tenminste goed af. Maar het geloven: het zien, gaat helemaal niet zo gemakkelijk, helemaal niet vanzelf.

Ik denk omdat de ommekeer van een mens pas wezenlijk tot stand komt als je je persoonlijk aangesproken voelt. Onze naam die in feite weerklinkt als wij de geloofsbelijdenis uitspreken of zingen, waarin wij het doopsel getuigen waarin onze naam en die van allen die in Hem geloven genoemd wordt. De geleerde man heeft met al zijn goede bedoelingen de Messias niet de gelegenheid gegeven om hem te roepen; En wij?

Theo L.M.M. van der Sman, Priester-assistent

 

Inhoudsopgave 
40 Dagen vasten 4
Pelgrimage 23
Vastenaktie 28
Maria Passie 31
Vieringenschema 24
Cursussen 26
Vieringen overige locaties 30

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.