Parochieblad november 2017, pastorale column

DE OORSPRONG VAN …….

Een intrigerende vraag: ‘wat is de oorsprong van eenzaamheid?’ Eenzaamheid is je niet gezien en verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen of je hebt minder contact met andere mensen dan je zou wensen. Eenzaamheid is vooral een probleem voor hen die dat gevoel sterk of langdurig kennen.  Het is belangrijk er iets aan te doen, want het gevoel van eenzaamheid heeft invloed op je leven. Daarover meer in dit nummer van ons parochieblad.

Ik lees op dit moment de spannende roman ‘de Oorsprong’ van Dan Brown. Met fascinerende vragen als: ‘Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? En waar gaan we naar toe?’
Vragen die gaan over het fundament van ons bestaan.
De Adventsperiode geeft daarop één van de antwoorden. Het vormt het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Het is een periode van wachten, verwachten en uitzien naar de geboorte van Jezus Christus.
Dit jaar is het een opmerkelijk korte periode van maar 21 dagen. Want bij het begin van de 4e Advents week, op zondag 24 december, vieren we diezelfde avond al kerstavond met alle bijbehorende vieringen. Dan mogen we ontdekken dat ieder van ons, ook als we eenzaamheid ervaren, gevonden wordt door dat kind in de kribbe. Net als de eenzame herders in het open veld, mogen wij de eerste zijn die het goede nieuws horen: “Heden is u een redder geboren. Hij wacht op u, ga hem zien”.
De tijd van Advent nodigt ons uit om stil te staan bij onze wortels. Wie ben ik, wie zijn wij? Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Een periode van bezinning en inspiratie. Van Bijbelse verhalen die ons uitnodigen tot wijsheid en ommekeer. Een periode om los te komen van alle ballast en duisternis die er in ons bestaan is. Om opnieuw verwonderd te raken en uitgenodigd te worden om een nieuw begin te maken. Om te ervaren hoe wij van oorsprong door God bedoeld zijn.

De oorsprong van ons Christendom heeft Joodse wortels. Jezus Christus groeide op in een Joods gezin met Joodse voorschriften en gebruiken. Zo werd hij o.a. door zijn ‘aardse’ ouders opgedragen in de tempel van Jeruzalem. Wij, christenen, mogen nooit vergeten dat Jezus van Nazareth een zoon is van het Joodse volk, geworteld in de traditie van Mozes en de profeten. Door de ontmoeting met het Jodendom gaan wij Jezus beter begrijpen. Niet alleen door de Schriften maar ook door onze theologie en liturgie blijven wij vitaal verbonden met de Joodse godsdienst. Want Joden en Christenen leven uit één en dezelfde oorsprong.

Moge de volgende artikelen in het parochiemagazine ons daarin een handreiking bieden om ons nader te verdiepen in die oorsprong. Een vruchtbare advent periode wens ik ons allen toe.

Pastoor Hans Boogers

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.