Parochieblad oktober 2017, pastorale column

Maatschappelijke discussie

Op 23 september wordt de nieuwe ‘theoloog des vaderlands’ gekozen in de nacht van de theologie in Hilversum. Op het moment dat ik deze column schrijf, heb ik nog geen idee wie het gaat worden. Dominee Janneke Stegeman was dit het afgelopen jaar, en het jaar daarvoor bisschop Gerard de Korte. De taak van de theoloog des vaderlands is om de zichtbaarheid van de theologie te vergroten. Een maand of wat geleden deed Janneke Stegeman een oproep in dagblad Trouw. Zij riep op om vaker mee te praten over actuele maatschappelijke discussies en die te belichten vanuit een gelovig perspectief.

Dat is naar mijn mening een terechte oproep, maar niet een die makkelijk is. Ieder van ons heeft vaak wel een mening over veel zaken die spelen in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld maar aan discussie rondom de euthanasie. Nu weer heel actueel en volop in het nieuws door de bekendmaking van het bestaan van een makkelijk te verkrijgen ‘euthanasiepoeder’. Of als het gaat over de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg, of over de wenselijkheid daarvan. Of als het gaat over de zorg aan hen die dat nodig hebben, de vluchtelingen, de economische migranten, de ouderen, de uitbuiting van vrouwen in de seksindustrie en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen.

De moeilijkheid zit ‘m erin dat de discussie vaak gaat over politiek gevoelige onderwerpen. En juist dat is lastig omdat, terecht, er geen aanwijzing noch een richting gegeven mag worden vanuit de kerkelijke leer over de politieke voorkeur. Toch is er vanuit gelovig perspectief, vanuit de theologie, wel degelijk veel te zeggen over hedendaagse maatschappelijk discussies. Christenen hebben immers altijd nagedacht over wat goed samenleven zou moeten/kunnen zijn. Jezus van Nazareth verkondigde dat het Koninkrijk van God nabij was. De profeten verkondigden dat God rechtvaardig is en kan worden gediend door gerechtigheid te doen. Christenen geloven dat God tot in de kern op de gemeenschap van mensen gericht is. Sterker nog, God zelf is gemeenschap: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vanuit die overtuiging, vanuit het geloof dat de mens geschapen is naar het evenbeeld van God, is er dus veel te zeggen over allerlei discussies die ook nu in onze tijd spelen. En inderdaad, misschien doen we dat te weinig en heeft dominee Janneke Stegeman een punt als zij oproept om ons te mengen in het debat. Als het gaat om zaken als het euthanasiepoeder, of de sociale maatschappelijke omstandigheden van veel mensen. In dit nummer van ons parochieblad maken we daar een begin mee. Kardinaal W. Eijk reageert vanuit zijn medische ethische achtergrond en als bisschop op de discussie rondom het euthanasiepoeder. En vanuit de katholieke traditie kijken we naar een heel specifiek deel dat zich hiermee bezig houdt: de katholieke sociale leer.

Ik weet zeker dat het uitdaagt en proeft naar meer hierover in de komende parochiebladen. Laat uw vragen en reacties maar horen.

Pastor Evelien Reeuwijk

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.