Parochieblad september 2017, pastorale column

Geloof in woorden en daden

De zomer is voorbij. Voor veel mensen betekent dit dat ze weer aan het werk gaan, na een periode van vakantie te hebben gehad. Er wordt van ons verwacht dat we weer tot daden komen. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers van onze parochie. In de zomermaanden staan een aantal activiteiten op een laag pitje. En in september begint het allemaal weer een beetje te lopen.

Als Roomskatholieken steunt ons geloof op de woorden die opgeschreven staan in de heilige Schrift. Woorden die ons iets zeggen over onze herkomst, over de zin van ons bestaan en over ons toekomstperspectief. Woorden spelen derhalve een centrale rol in ons geloof. En dan met name Diegene die het Woord zelf is; Jezus Christus. De woorden die Hij spreekt zijn niet zomaar alleen inspirerend: Hij vereenzelvigt zichzelf zodanig met dat Woord dat Hij spreekt; dat Woord en leven bij Hem niet te scheiden zijn. Elk Woord dat Hij spreekt en alles wat Hij doet, geeft ons inzicht in ons eigen bestaan.

Bij ons, gewone mensen, is die vereenzelviging met dat Woord nog niet voor de volle honderd procent aanwezig. Dat Woord moet in ons nog vervuld worden. En voor een deel zal dat wellicht ook reeds het geval zijn. Hoe dan ook: als gelovige christenen bepaalt dat Woord zeker ons denken. En als gevolg daarvan ook ons doen.

Er is veel te doen in deze wereld. En er wordt ook heel veel gedaan. Zodanig zelfs dat het soms lijkt dat deze wereld aan vlijt ten onder gaat. Zeker in onze welvaartsmaatschappij waar het steeds maar meer en beter moet. Kan onze goede aarde dat allemaal wel aan, kunnen we ons afvragen?

Misschien gaat het wel minder om de kwantiteit; hoe veel we doen, of hoe ‘groots’ het is wat we doen, dan om de kwaliteit ervan. Maar: wat is kwaliteit? Betekent het dat we ‘zorgvuldig’ moeten hebben nagedacht over wat we doen? Zit de kwaliteit van ons doen daarin?

De grootste kwaliteit die wij als gelovige christenen kennen is de liefde waarmee we de dingen doen. Daarom had God de schepping ook in het zijn gebracht: “omdat Hij zag dat het goed was”.
Dat ook wij mogen doen wat we doen, omdat we in gelovig vertrouwen zien dat het goed is.

Jaap Scholten

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.