Restauratie Basiliek is gestart

Vandaag zien we vaker een aantasting op het fundament van onze kerkgemeenschap en de aantasting van de gemeenschapsbouw in de vorm van minder kerk gangers. Bijzonder is dan om vandaag eens naar de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Basiliek te kijken. De stenen zijn letterlijk verdwenen en het fundament aangetast. Dan mogen we gelijktijdig ervaren dat de deur van de kerk dezer dagen ook altijd open staat. Hoe het dan ook gaat met onze kerkgemeenschap, God staat altijd open voor je.

 
Restauratiefonds
Bijdragen voor het restauratiefonds kunt u storten op rekening NL44 RABO 0174 8844 43 onder vermelding van ‘restauratiefonds’.

Concerten als afsluiting van de restauratie
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september worden in de Basiliek een tweetal concerten georganiseerd als sluitstuk van de sponsoractie voor de restauratie van de buitenmuren.

Reacties zijn gesloten.