Het Heilig Vormsel

Sacrament van het Vormsel
Bij het vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest.

Voor de jeugd worden enkele jaren na het verlaten van de lagere school bijeenkomsten aangeboden om voor te bereiden voor het Vormsel.

Doop en Vormsel voor volwassenen
Ieder jaar wordt er een cursus gegeven, die volwassenen toe leidt naar Doop en/of Vormsel. Deze cursus bestaat uit acht avonden. Het is mooi wanneer opname in onze Kerk in de paasvieringen kan plaatsvinden.

Informatie of aanmelding via het parochiesecretariaat.