De Wijding

Wie zich geroepen voelt om priester te worden geeft zijn hele leven aan Christus en de kerk, met al zijn sterke en zwakke kanten. Na de opleiding aan het ariensinstituut of de theologische faculteit wordt je eerst diaken en later priester gewijd.

Ook zijn er mannen die na een opleiding tot permanent diaken gewijd worden, zelfs voor gehuwde mannen die naast hun baan hun leven in dienst van het Evangelie willen stellen.

 

De kerk bidt om roepingen om haar dienstwerk te kunnen voortzetten.

Meer informatie op de site: jekomtalsgeroepen.nl