Het Huwelijk

Gods liefde voor de mensen kan leiden tot een huwelijk tussen een man en een vrouw die ‘voor de kerk’ willen trouwen. Hun liefde wordt daarmee bezegeld in een sacrament dat beide echtgenoten aan elkaar toedienen, in aanwezigheid van de priester en de kerk.

Aanmelden
Wie graag voor de kerk wil trouwen kan zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Voorbereiding
Aanstaande echtparen worden uitgenodigd voor twee bijeenkomsten met andere aanstaande echtparen. Leden van het pastoraal team leiden de avonden over de relatie die je bent aangegaan en de redenen om er Gods zegen over te vragen. In een afsluitend gesprek met de priester die het huwelijk inzegent wordt de viering zelf besproken.