Tarieven

Harmonisatie kerkelijke tarieven
Het parochiebestuur heeft besloten om de tariefswijziging van kerkelijke tarieven per 1 januari 2017 in te laten gaan.
Het totaaloverzicht van alle kerkelijke tarieven per 1 januari 2017 is;

Huwelijken:
€420,- in een kerklocatie op doordeweekse dag
€525,- in een kerklocatie op zaterdag
€300,- voor huwelijksjubileum in aparte viering

Uitvaarten:
€600,- vanuit een kerklocatie op een doordeweekse dag
€700,- vanuit een kerklocatie op zaterdag
€350,- vanuit een kerkhofkapel of crematorium
Dit zijn de tarieven voor de kerkelijke uitvaart. Daar kunnen nog kosten bijkomen voor begraving of bijzetting, die zijn per begraafplaats verschillend.

Gebedsintenties:
€11,00 per intentie, dat bedrag overmaken naar de locatie waar de intentie moet worden gebeden. Niet elke kerk heeft elke week een viering dus graag afstemmen met de locatie wanneer de gebedsintentie kan worden afgelezen.
Vooraankondiging verhoging tarief gebedsintentie
Het tarief voor een gebedsintentie is in 2013 veranderd naar € 11,00 zoals toentertijd voorgeschreven door het bisdom. In de afgelopen jaren is dit bedrag door het bestuur nooit gewijzigd. Vanuit het budgethouders overleg is aan het parochiebestuur het voorstel gedaan om het tarief per gebedsintentie te verhogen naar € 12,50. Het bestuur is in haar vergadering van 22 juni 2017 akkoord gegaan met deze voorgestelde tariefsverhoging.
Het nieuwe tarief van € 12,50 zal per 1 januari 2018 ingaan.

Rekeningnummers zijn te vinden door de juiste lokatie te kiezen.