Vragenlijst voor vrijwilligers in de parochie – de antwoorden

Op  www.thomasakempisparochie.nl/vragenlijst zijn alle antwoorden opgenomen.

Het septembernummer in 2017 van de Navolging Vandaag (na de vakantie) is gemaakt vanuit het thema ‘Woorden en daden’. En als er ièmand is die woord en daad in praktijk brengt is het wel de vrijwilliger binnen onze kerkgemeenschap. We zijn benieuwd naar uw beweegreden om dit werk te doen. We willen graag weten welke voldoening het u geeft. En vooral willen we aan onze gemeenschap laten zien hoeveel mensen, op welke wijze dan ook, zo intens betrokken zijn bij de kerk. De vragenlijsten die zijn binnengekomen zijn verwerkt in parochiemagazine “Navolging Vandaag” van september maar er was niet genoeg plaats voor alle reakties. 

Reacties zijn gesloten.