Verlies, hoe verder?

Rouwen om verlies van een dierbare doet pijn en is hard werken. Het leven is dan niet meer zoals het was en soms herken je jezelf niet meer. Je wordt geconfronteerd met vragen die je jezelf stelt: waarom overkomt mij dit, wat gebeurt er met me, wie ben ik nu eigenlijk en hoe moet ik verder?

In januari 2016 wordt in Zwolle een Verlies- en Rouwgroep georganiseerd voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. In deze deskundig begeleide groep kunt u in alle openheid en vertrouwdheid praten over uw ervaringen, herkenning vinden, stilstaan bij uw verlies en u bezinnen op uw verdere leven. De groep bestaat uit vijf bijeenkomsten.
Deelname is voor iedereen die zich aangesproken voelt en is gratis. Begeleiders zijn Anneke van der Velde (o.a. geestelijk verzorger) en Ronald Stortelder (i.o.) Bij Anneke van der Velde kunt u zich aanmelden.

De Verlies en Rouwgroep wordt georganiseerd in opdracht van:
Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel
Stichting Protestants Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel