Er zijn diverse jongerengroepen in de parochie Thomas a Kempis.

Het jongerenkoor Hykanon zingt in Hasselt, IJsselmuiden en Kampen.

Over de vele jongerenactiviteiten van het bisdom, van jeugdkampen tot een jongerenreis naar de WJD lees je meer op jongaartsbisdom.nl.

Meer informatie over jongerenpastoraat bij het parochiesecretariaat, contact via formulier op de pagina over het pastorale team.