BELANGRIJKE MEDEDELING IVM HET CORONAVIRUS 20-3-2020

Woensdag 18 maart is bekend geworden dat de Nederlandse bisschoppen hebben besloten ook alle vieringen met Pasen te annuleren. Dat betekent geen Palmzondag, geen Witte Donderdag en Goede Vrijdag en ook geen Paaswake. Deze maatregel geldt tot en met 13 april (Tweede Paasdag)

Pastoraal team en parochiebestuur willen op geen enkele manier iemand in gevaar brengen. Wij sluiten ons dus aan bij het besluit van de bisschoppenconferentie.

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben tevens besloten dat ook de doordeweekse vieringen niet langer gevierd zullen worden in aanwezigheid van parochianen.

We vragen u begrip voor dit besluit en vertrouwen erop dat deze situatie spoedig weer genormaliseerd kan worden.

Wij vertrouwen erop dat u oog en oor blijft houden voor elkaar en dringen er op aan om het aan de pastores bekend te maken indien u iemand op het spoor komt die pastorale aandacht nodig heeft. Neem hiervoor telefonisch contact op met een van de pastores:

Pastoor A. Huitink: 0620570669
Pastor J. Scholten: 0631179354
Diaken A. van Boven: 0657541173
Em.Pastoor T.van der Sman: 0651075332
Par. medew. J. Gerretzen-Veldhuis: 0612782435

Vertrouwend op Gods liefde en barmhartigheid en op voorspraak van de moeder Gods, Maria blijven wij in gebed met elkaar verbonden.

Pastoraal team
Parochiebestuur

 

Reacties zijn gesloten.