Gebed van paus Franciscus voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Paus Franciscus

Heer Jezus Christus,
U hebt ons geleerd om barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader,
en hebt ons gezegd dat wie U ziet Hem ziet.
Toon ons uw gelaat en wij zullen gered zijn.

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs
van hun verslaving aan geld;
de overspelige vrouw en Magdalena ervan hun geluk
alleen te zoeken in een schepsel;
liet Petrus wenen na zijn verloochening
en verzekerde de berouwvolle dief van het Paradijs.
Laat ons, alsof ze aan ieder van ons persoonlijk gericht zijn,
de woorden horen die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”

U bent het zichtbare gezicht van de onzichtbare Vader
van de God die zijn macht boven alles openbaart
door vergeving en barmhartigheid:
laat de Kerk uw zichtbare gezicht in de wereld zijn,
haar Heer verrezen en verheerlijkt.

U hebt gewild dat uw dienaren zich ook met zwakheid bekleden
zodat zij medelijden voelen met hen
die in onwetendheid en dwaling verkeren:
geef allen die hen naderen het gevoel verwacht,
geliefd en vergeven door God te zijn.

Zend uw Geest en heilig ieder van ons met zijn zalving,
zodat het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
een jaar van genade van de Heer mag zijn
en uw Kerk, met hernieuwd enthousiasme,
het goede nieuws naar de armen mag brengen,
vrijheid verkondigen aan de gevangenen en onderdrukten,
en blinden het zicht mag teruggeven.

Wij vragen u dit, Heer Jezus,
op voorspraak van Maria, de Moeder van de Barmhartigheid,
U die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.