Coronavirus

Vrijdagavond is voor de Onze Lieve Vrouwe Basiliek ten Hemelopneming de viering van de martelaren gepland. Deze staat met een aanvangstijd voor 13 maart om 19:00 uur.

In verband met de afgekondigde maatregelen door het kabinet deze middag heeft het organiserend team besloten deze viering niet door te laten gaan.

Het pastoraal team verwacht voor zaterdag duidelijk te verkrijgen hoe de maatregelen verder vertaald zullen worden naar de komende vieringen in het weekeinde.

Met het bisdom en de besturen van de samenwerkende parochies Norbertus, Christoffel en de Thomas a Kempis vindt overleg plaats. Wij vragen u deze website te volgen waarop nadere mededelingen geplaatst zullen worden.

 • Voor nu gelden de volgende regels die de overheid heeft afgekondigd:
 • Regelmatig handen wassen;
 • In de binnenkant van de elle boog hoesten en niesen;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts
 • Evenementen met meer dan 100 bezoekers afgelast
 • Beperk bezoek aan ouderen en kwetsbaren
 • Mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken
 • Kwetsbare mensen kunnen het openbaar vervoer beter mijden
 • Scholen gaan niet dicht

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Deze maatregelen blijven van kracht tot en met 31 maart.

Reacties zijn gesloten.