Overzicht Cursussen

Informatie en aanmelding bij het parochiesecretariaat.

Kosten: Tenzij anders vermeld, vragen we per bijeenkomst € 2,–.
(Wanneer dit voor u een belemmering is om deel te nemen, verzoeken wij u dit aan te geven bij aanmelding. Deze informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.)