Amazing Grace – herdenking slavernijverleden

De Dominicanenkerk Zwolle organiseert in samenwerking met de Thomas a Kempisparochie een reeks bijeenkomsten en activeiten rond de herdenking van de afschaffing van slavernij vanaf 7 maart. Op 25 mei is er een oecumenische viering in de Dominicanenkerk met vertegenwoordigers van kerken uit o.a. Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika.

Klik hier oor meer informatie en data van alle activeiten.


Eten met Paus Franciscus

Vijf avonden in Kampen met een eenvoudige maaltijd, ontmoeting met elkaar en met thema’s van Paus Franciscus: zorg voor de aarde; broederschap; sociale leer; de liefde; de kerk als ‘veldhospitaal’.

Lees meer.


Leerhuis Diaconaat

Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) organiseert najaar 2023 vier leerhuisavonden over diaconaat. Met als hoofdthema het doen van barmhartigheid en gerechtigheid vanuit en door kerken ten behoeve van hen die in materiële en/of sociaal-maatschappelijke nood verkeren.

Lees meer…


Cursusaanbod

Tijdens de corona-periode zijn diverse cursussen online doorgegaan: Nieuwe Ruimte, LeerThuis, Sycamore. Zij kunnen weer worden opgestart, fysiek of online, wanneer parochianen van een locatie daarom vragen en het organiseren.

TableTalk met jongeren en pastoor Huitink.
Jongeren tot 35 jaar ontmoeten elkaar in de Jozefkerk rond een maaltijd, filmfragmenten en gesprekken over wat ieder wil delen. Thema: hoop, geloof en liefde. Begeleiding: Pastoor Huitink en jonge kunstenaar Ruben Bruggeling. Klik hier voor meer informatie. Voor data, zie agenda.

Informatie en aanmelding bij het parochiesecretariaat.


Op Weg

In vrijheid op weg met de Romeinen?
Wanneer ben je nu echt vrij? Ik leef in een vrij land zul je zeggen. Geen dictatuur, goede voorzieningen, geen honger? Nou ja, ik ben vrij! In vrijheid leven is ook best wel moeilijk. Als je in principe alles kunt kiezen is de voortdurende vraag: doe ik het eigenlijk wel goed. Had ik niet beter dit of dat kunnen doen, kunnen kiezen. Niet alleen zulke keuzestress bedreigt onze vrijheid. Er zijn ook allemaal geniepige manieren waarop onze vrijheid ingeperkt wordt: reclame die je aanpraat als je deze spullen koopt, je echt gelukkig wordt. Sociale media die je zelfbeeld een knauw geven, of middelen zoals alcohol en drugs die ineens belangrijker voor je worden, meer dan jezelf lief is.

Vrijheid en bevrijding spelen in het Christelijk geloof een belangrijke rol, maar dat zou je niet altijd zeggen. De filosoof Nietzche heeft ooit eens scherp opgemerkt dat die Christenen door Christus bevrijd schijnen te zijn, maar dan mochten ze er ook wel eens wat bevrijder uitzien!

Op het bovenstaande kun je leren zelf een antwoord te geven. “Op Weg” is nu bezig om “De brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Rome” telezen en behandelen onder leiding van Jelle Cammenga. Op 12 april 2023 zijn we begonnen met het lezen van deze brief in het klooster te Kampen gelegen aan de Buitennieuwstraat nummer 101. Een enthousiaste groep van 12 deelnemers neemt inmiddels deel en meer deelnemers zijn van harte welkom. De avonden worden eens per 14 dagen gehouden, zie agenda.

Begintijd: 19.30 uur.

Opgeven voor de introductieavond bij: familie Rook, Tjipke van Dam of whatsapp: OP WEG

Organisatoren Tjipke van Dam, Cor Rook.


Korte cursus om geloof en contacten te verdiepen.
Reken je jezelf tot de katholieke kerk en wil je er wel eens wat meer van weten? Net gedoopt, verhuisd, getrouwd – of al langer parochiaan (in Kampen of IJsselmuiden) maar lang niet met anderen in gesprek geweest? Misschien is “Op Weg” iets voor jou: een inleidende cursus om je eigen geloof én elkaar beter te leren kennen. Thema’s zijn: de bijbel (ontstaan, gebruiksaanwijzing); de eucharistieviering (onderdelen, betekenis); de kerk (sacramenten, geschiedenis) en verbinding: het geloof in de wereld van
vandaag (kerk en samenleving). Voor de pauze ‘les’, erna verwerking in groepjes waarin je eigen vragen en ervaringen
centraal staan.

Op 5 woensdagavonden van 19:30 – 21:30 uur in
Parochiecentrum ’t Klooster, Buiten Nieuwstraat 97, Kampen.
Begeleiding: Michael Buijkx.
Organisatie en aanmelden: Cor Rook (06 55823152) en Tjipke van Dam.


Voorbereiding op doop, communie, trouwen, enz.

Zie deze pagina:


Opleidingen

Het aartsbisdom Utrecht biedt opleidingen aan tot priester, diaken, geestelijk verzorger, catecheet en diaconaal assistent. Zie hier voor meer informatie.