In Nederland is het nauwelijks opgevallen dat Paus Franciscus de ‘werelddag van grootouders en senioren’ heeft ingesteld. Dit jaar op 23 juli, voor de derde keer.
Gekozen is voor de 4e zondag van de maand juli: vlak voor het Feest van de Heilige Joachim en Anna (de 26e), de ouders van Maria. Op iconen zien we de grootouders van Jezus altijd in liefdevolle omarming afgebeeld. Zij hebben dubbel geluk, dat ze zelf een gezegende leeftijd mochten bereiken, kinderen en kleinkinderen krijgen en zien opgroeien, dat ze samen konden blijven en elkaar steunen.

Maar er zijn ook veel ouderen die eenzaam zijn, die lichamelijk en geestelijk lijden, afhankelijk zijn of in armoede leven.  Er zijn maar weinig ouderen die geen zorgen hebben om hun geliefden of om zichzelf. Juist je liefde voor je kinderen en kleinkinderen maakt je ook kwetsbaar: je wilt ze niet claimen, je kunt ze niet behoeden voor verdriet en problemen. Maar je meeleven – áls je al te horen krijgt hoe het echt met ze gaat – kan vaak niet meer zijn dan je zorgen maken. Vaak wordt het niet zo gewaardeerd als je aan je bezorgdheid uiting geeft. Helpt het dan om te bidden? Ook als je geliefden zelf niet aan het geloof ‘doen’? Misschien is dat juist wel de kracht van de ouderdom: bij God doet leeftijd er net zo min toe als rijkdom, kleur, afkomst of wat ook. En tijd nemen om te bidden, voor je eigen dierbaren én voor mensen in noden overal ter wereld, is een vruchtbare manier om je zorgen aan God toe te vertrouwen.

Van generatie op generatie

Paus Franciscus (86) wil met deze wereldgebedsdag niet alléén de ouderen eren. In WestEuropa is de kerk wel vergrijsd, maar in veel andere landen allerminst. Verbinding tussen de generaties is nodig: “Om Gods manier van handelen beter te waarderen moeten we onthouden dat de tijd in zijn volheid geleefd moet worden omdat de grootste gebeurtenissen en de mooiste dromen niet in een oogwenk gerealiseerd worden maar door een proces van groei en rijping, in dialoog en relatie met anderen.”

De boodschap van de paus voor zowel deze dag als de wereldjongerendagen in Lissabon gaat over de ontmoeting van de jonge zwangere Maria met haar oudere nicht Elizabeth. Jongeren worden aangespoord om ‘met spoed te gaan’. Omdat jongeren altijd rennen en vliegen? Nee, omdat ze in hun enthousiasme niet moeten worden gehinderd door belangen van de gevestigde orde. Hun eigen dromen en idealen mogen ontwikkelen. Aanvoelen wat hun energie waard is bijvoorbeeld over de toekomst van de aarde, Gods schepping.

Ouderen worden met dezelfde ontmoeting bemoedigd om ontvankelijk te zijn voor wat er nu toe doet. Maria zingt na de begroeting, toen het kind opsprong in haar schoot, haar Magnificat: “De Heer blijft trouw van geslacht op geslacht”. De rol van ouderen in de samenleving is volgens de paus van onschatbare betekenis. Hun wijsheid, hun liefde, voorbeeld en geduld: hij pleit voor een ‘revolutie van tederheid’. Op een kort youtubefilmpje (typ: Voor de ouderen – Video van de Paus 07 – Juli 2022) pleit hij ervoor dat ouderen hun levenservaring inzetten, daarin ligt de verborgen schat van een samenleving. Jongeren wordt gevraagd bij hun grootouders, hun eigen of juist ándere, op bezoek te gaan. En de ouderen vraagt hij voor de jongeren te bidden, hen nabij te zijn in hun zorgen en ontwikkeling.

Levenservaring

Zelfs op Netflix is er een serie “Stories of a generation” waarin Paus Franciscus en  andere 70+ worden geportretteerd. Jane Goodall, die door jarenlange toewijding aan Chimpansees aandacht vroeg voor met uitsterven bedreigde dieren. Een vrouw (88) die haar zoon verloor en het leven viert .. met parachutespringen. Ouderen doen allerlei vrijwilligerswerk voor mensen en voor de aarde. Een man in Lampedusa, ZuidItalië trekt zich het lot aan van migranten die schipbreuk overleefden. Een vrouw die afstamt van slaafgemaakten raakt via zoom bevriend met een kleindochter van slavenhouders, en samen willen ze de wonden uit het verleden helen. En dan allerlei mensen die videobellen, taarten bakken of spelletjes doen met hun kleinkinderen. Misschien heeft u zelf geen Netflix, maar jongeren zullen het fijn vinden als ze dat voor u op mogen zetten, en misschien wel samen kijken en er over praten.

De Paus besluit: “Dierbare opa’s en oma’s, dierbare ouder wordende vrienden, Moge de zegen van de omhelzing van Maria en Elisabeth over jullie komen en je harten vervullen met vrede. Ik zegen jullie met genegenheid. En bidden jullie alsjeblieft voor mij Paus Franciscus.

Op thomasakempisparochie.nl/grootouders staat het gebed voor wereldouderendag en linkjes naar video’s van de Paus.

Diaken Michael Buijkx.

“De vriendschap met een oudere persoon kan jongeren helpen

om het leven niet te beperken tot het heden

en te beseffen dat niet alles van hun eigen capaciteiten afhangt.

Voor ouderen daarentegen kan de aanwezigheid van een jongere in hun leven hoop geven dat hun levenservaring niet verloren gaat

en dat hun dromen verwezenlijkt zullen worden.”