de aarde als ons gemeenschappelijk huis
1 september – 4 oktober

Laat gerechtigheid en vrede stromen” is dit jaar het thema van de oecumenische Scheppingstijd, geïnspireerd door de woorden van de profeet Amos: “ Laat het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.” (5:24).

Op 1 september is de wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. Daarmee begint de gebedsperiode voor de schepping,tot 4 oktober,het feest van de Heilige Franciscus van Assisi. Paus Franciscus verbindt in zijn boodschap voor deze periode de zorg voor de schepping met de gerechtigheid en de hoop: als alle kleine stroompjes van ieders individuele inzet samenvloeien kan er een krachtige rivier van bewustwording en verandering ontstaan.

 

“Consumistische hebzucht, aangedreven door egoïsme, verstoort de waterkringloop van de planeet. De ongebreidelde verbranding van fossiele brandstoffen en de vernietiging van bossen drijven de temperaturen op en leiden tot ongeziene droogtes. Alarmerende watertekorten treffen steeds vaker zowel kleine plattelandsgemeenschappen als grote metropolen. Bovendien putten roofzuchtige industrieën onze zoetwaterbronnen uit en vervuilen ze hen met extreme praktijken voor olie- en gaswinning, ongecontroleerde megamijnbouwprojecten en intensieve veehouderij.

“Zuster Water”, in de woorden van de heilige Franciscus van Assisi, wordt geplunderd en omgezet in “een handelsartikel onderworpen aan de wetten van de markt” (Laudato Si’, 30).

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties heeft verklaard dat als we nu met grotere urgentie handelen, we onze kans niet zullen missen om een meer duurzame en rechtvaardige wereld te creëren. We kunnen en moeten voorkomen dat het ergste gebeurt. “Echt, er kan veel worden gedaan” (ibid., 180), op voorwaarde dat we samenkomen, net als zoveel stromen, stroompjes en beekjes, die uiteindelijk samenvloeien in een machtige rivier, om het leven van onze prachtige planeet en onze menselijke familie te irrigeren voor de komende generaties. Dus laten we de handen ineenslaan en gedurfde stappen ondernemen om “gerechtigheid en vrede te laten stromen” in onze wereld.

“Wat kunnen wij als christelijke gemeenschappen, doen om ons gemeenschappelijk huis te herstellen? We moeten dit doen door de omvorming van ons hart, onze levensstijl en van het overheidsbeleid in onze samenleving.”

Hoe kunnen we bijdragen aan die machtige rivier van gerechtigheid en vrede in deze Scheppingstijd? Wat kunnen wij, vooral als christelijke gemeenschappen, doen om ons gemeenschappelijk huis te herstellen, zodat het weer kan wemelen van het leven? We moeten dit doen door te slagen in de omvorming van ons hart, onze levensstijl en het overheidsbeleid dat onze samenleving regeert.

Laten we ons eerst aansluiten bij de machtige rivier door ons hart om te vormen. “

Lees hier de hele boodschap van Paus Franciscus voor de periode van de schepping
(1 september – 4 oktober).

Download hier de inspiratiegids voor de periode van de schepping.

Zie ook Post van de Paus.