Download hier informatie over de toerustingscursus gedragscode najaar 2023.

Als parochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk, zoals vermeld op deze website. Dit beleid is via deze link te bekijken.

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen. Ook is er een herzien reglement R.K. meldpunt grensoverschrijdend gedrag (in werking sinds 1 januari 2022).

Klik hier voor meer informatie.