Vervoer om naar de vieringen in de kerk te komen

De meeste locaties hebben een kerkvervoersdienst van parochianen die u graag thuis komen ophalen en brengen. U kunt zich opgeven bij het locatiesecretariaat, zie menu “Kerken”.

Pastor

Een gesprek met een van de pastores?
Neem contact met hen op via het parochiesecretariaat.

Ondersteuning

De “PCI” is er om mensen in financiele nood te ondersteunen.
Neem contact op met diaken Fokke van Dalen, hij kan u verder helpen of anders doorverwijzen. Zie ook https://www.ziehierdemens.nl/contact/

Kent u anderen die hulp nodig hebben?

Kijk op de pagina Diaconie: