TableTalk met jongeren en pastoor Huitink.
Jongeren tot 35 jaar ontmoeten elkaar in de Jozefkerk rond een maaltijd, filmfragmenten en gesprekken over wat ieder wil delen. Thema: hoop, geloof en liefde. Begeleiding: Pastoor Huitink en jonge kunstenaar Ruben Bruggeling. Klik hier voor meer informatie. Voor data, zie agenda.

Informatie en aanmelding bij het parochiesecretariaat.


Paus Francisus vraagt:

“Welke soort van ‘haast’ hebben jullie, dierbare jongeren? Wat zal jullie leiden tot een gevoel van urgentie om zich op te richten en te gáán, eer je eindigt in stilstand? Vele mensen – in de nasleep van pandemie, oorlog, gedwongen migratie, armoede, geweld en klimaatrampen – vragen zich af: waarom overkomt mij dit? Waarom ik? En waarom nu? Maar de werkelijke vraag in het leven is: /voor wie/ leef ik? (Christus Vivit, 286).”


Er zijn diverse jongerengroepen in de parochie Thomas a Kempis.

in Kampen is een groep “Vormen-en-dan” voor tieners die gevormd zijn. Klik hier voor informatie.

Vormen …en dan?

Vormen….en dan?! is bedoeld voor alle jongeren die gevormd zijn of vormselcatechese hebben gevolgd. De avonden vinden gemiddeld eens per zes weken plaats op vrijdagavond in ‘Het Klooster’ in Kampen. Tijdens deze avond staat contact met elkaar, gezelligheid en een afwisseling tussen samenwerken en maatschappelijke thema’s centraal om je geloof ook op een andere manier te beleven.
Een greep uit onze activiteiten: voorbereiden van een jongerenviering,  een spelletjes- en contactavond met ouderen in een verzorgingstehuis, een rondleiding en meehelpen bij het Leger des Heils, maar ook het beklimmen van de gewelven in de Buitenkerk, het spelen van een escape roomspel en nog heel veel meer!
Elk seizoen sluiten we traditiegetrouw af met een barbecue en samen kanoën en/of zwemmen!

Deelname aan de activiteiten van ‘Vormen… en dan?!’ is gratis.
Wil je een keer meekijken of meer informatie? Mail dan naar Vormen en dan?

 

Neem voor de jongeren in de basiliek contact op met het locatiesecretariaat of met pastoor Huitink

Het koor Hykanon zingt in Hasselt, Kampen en IJsselmuiden.

Over de vele jongerenactiviteiten van het aartsbisdom, van jeugdkampen tot een jongerenreis naar de WJD lees je meer op jongaartsbisdom.nl/