Nieuwsgierig geworden naar wat het katholieke geloof inhoudt? Wil je graag bij de kerk van Christus horen of je daar eerst even verder op oriënteren? Wil je gedoopt worden en gevormd? Kennismaken met een van de pastores en met de mensen van de parochie?

Neem contact met ons op, graag.

© Glas-in-lood-ramen Lambertuskerk Rotterdam


Een van de pastores kan langs komen om meer te vertellen over het geloof, om te luisteren naar jouw verhaal en jouw vragen. Wie als volwassene katholiek wil worden krijgt, na een periode van voorbereiding, de sacramenten van het doopsel en vormsel. Het sacrament van de doop maakt iemand tot lid van de kerk van Christus. Bij het vormsel krijg je de kracht van De Heilige Geest. Je wordt gezegend en gezalfd om je te verbinden met Gods liefde. Zo wordt je gevormd om het geloof in jouw leven verder te laten groeien.

Basiliek Zwolle (‘Peperbus’)

Youtube playlist wat de katholieke sacramenten inhouden.

Meer weten over geloven?

Meer weten over de katholieke kerk?

Een cursus in onze parochie volgen?

Een online cursus volgen?

In contact komen met anderen die in het aartsbisdom Utrecht katholiek zijn geworden?

Klik voor:

Vieringen in de parochie.

Praktische informatie over de vieringen.

Jongeren in de parochie Thomas a Kempis.

TableTalk met jongeren en pastoor Huitink.

Informatie over in- en uitschrijven.