Kerk steunen met maximaal belastingvoordeel.

U wilt de parochie met de kerkbalans ondersteunen? Elke gift aan een ANBI instelling, zoals de parochie, kunt u deels van de belasting aftrekken. Er is namelijk altijd een drempel.

U kunt er echter ook voor kiezen om deze gift, gratis, via een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Uw gift is dan niet deels, maar voor 100% aftrekbaar. Zo kunt u de kerkbalans met maximaal belastingvoordeel aan de parochie schenken. Hieronder leest u hoe u dit eenvoudig kunt regelen. U kunt zo ook uw gift verhogen terwijl u zelf ‘netto’ hetzelfde betaalt.

 • Download hier de periodieke overeenkomst met het adres van de parochie.

 

(Of zoek op belastingdienst voor ‘periodieke gift’)

Voor de belastingdienst maakt de hoogte van het bedrag niet uit als deze maar in de periodieke overeenkomst is vastgelegd. Uw schenking moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting meegenomen kan worden.

Voorwaarden

 • Er moet een schenkingsovereenkomst zijn opgemaakt (zie onder).
  • De overeenkomst is voor minimaal 5 jaar.
  • De parochie moet een ANBI status hebben en een RSIN nummer.

RSIN nummers

Elke parochie heeft een ANBI status. Lees hier wat dat inhoudt.

Het RSIN-nummer vindt u op de site van de belastingdienst.

Het RSIN nummer van de Thomas a Kempis parochie is 809941508.

Geeft u ook aan andere goede doelen? Bijvoorbeeld de PCI, Vastenaktie, MIVA enz.? (De parochiële caritas instelling (PCI) is het fonds dat mensen in financiële nood ondersteunt.) Check bij de instelling zelf of op belastingdienst of zij ANBI status hebben en neem contact op over het vastleggen van een periodieke schenkingsovereenkomst.

Het RSIN nummer van de P.C.I. Thomas a kempis Zwolle is: 824141891.

Het RSIN nummer van de Stichting vastenactie ‘s-Gravenhage is: 3003759.


Wat moet u doen?

 1. Klik hier voor de periodieke overeenkomst met de Thomas a Kempisparochie. 
  (Of zoek op belastingdienst voor ‘periodieke gift’.)
  U vult deze periodieke overeenkomst twee keer in.
 2. U stuurt beide schenkingsovereenkomsten ondertekend in naar het parochiesecretariaat (Parochie Thomas a Kempis. Ministerlaan 203; 8014 XE Zwolle).
 3. Het bestuur ondertekent de formulieren en stuurt één exemplaar met een nummer terug. Dit hoeft dus niet via de notaris. Uw handtekening en die van het parochiebestuur zijn voldoende.
  Het bij de belastingdienst bekende postadres van de parochie kan anders zijn dan van de kerk in uw woonplaats. Dat maakt voor u of voor de parochie geen verschil.
 4. Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Van de penningmeester krijgt u één exemplaar weer terug voor uw eigen administratie.

Calculator

Wilt u berekenen welk belastingvoordeel u kunt krijgen met uw gift / kerkbalansbijdrage?

Dat kan met de calculator  van ANBI, het portaal van stichtingen en instellingen die door de belastingdienst als ‘goed doel’ erkend zijn.

U krijgt dus van de belastingdienst een deel van het geschonken geld terug. U kunt overwegen om op deze manier uw kerkbalans te verhogen, zodat de parochie (een deel van) dit voordeel krijgt.

Stel dat u bereid bent jaarlijks 250,- euro te schenken aan de parochie. Dan kunt u (afhankelijk van uw hoogste belastingtariefschijf) met zo’n schenkingsakte maar liefst 420,- overmaken om zelf op netto 250,- uit te komen. U kunt dit voor uw eigen situatie berekenen op schenkservice.


Betaling

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kerkbalans over te maken.

 • U kunt een automatische machtiging geven aan de parochie. U moet hiervoor de parochie toestemming geven om de kerkbalans automatisch van uw rekening af te schrijven. Dit kunt u met de penningmeester van de parochie of met budgethouder van de locatie regelen.
 • U doet zelf de overboeking naar de parochie. U kunt dit in één keer doen of in delen, als het totaalbedrag maar overeenkomt met wat u in de overeenkomst hebt afgesproken.
 • U betaalt met de Givt app. Lees hier hoe u van Givt een bewijs van afschrijving krijgt.
 • U kunt het bankrekeningnummer van de Thomas a Kempis parochie gebruiken of van een van de locaties. Dat maakt voor de belasting geen verschil. U vindt de bankrekeningnummers hier.

Belastingteruggaaf: Wat moet u doen?

Bij de vraag naar giften vult u de volgende vragen in:

Gift aan: PAROCHIE THOMAS A KEMPIS
Was het een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)? Ja
Gift aan PAROCHIE THOMAS A KEMPIS
Bedrag toegezegde jaarbedrag uit de overeenkomst met de parochie
Was dit een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd? Ja
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de instelling 809941508
Was het een gift aan een culturele instelling? Nee
Transactienummer van deze gift nummer op de terugontvangen overeenkomst


Bewijs

U hoeft van uw giften geen bewijs bij uw belastingteruggave te voegen. Bewijs moet er wel zijn als de belastingdienst er om vraagt. Uw bankafschrift is dan voldoende, of de uitdraai uit de Givt app.

Klik hier voor meer uitleg van de consumentenbond.nl/giften.

Heeft u vragen? Wilt u het schenkingsformulier liever per post toegestuurd krijgen? Neem dan contact op met de parochie.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking!