De toenmalige kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouweparochie, J.J. de Jager, werd in november 1962 benoemd tot bouwpastoor voor een nieuwe kerk in de wijk Holtenbroek. Het was de bedoeling dat de kerk daar het centrum van een nieuwe parochie zou worden. Onder leiding van De Jager ging het parochiebouwcomité voortvarend aan het werk. De Jager kreeg van het bisdom Utrecht op 3 december 1963 toestemming een noodkerkje als parochiekerk te stichten. Deze houten noodkerk met 150 zitplaatsen werd op zondag 22 december 1963 in gebruik genomen, bij welke gelegenheid De Jager werd geïnstalleerd als eerste pastoor van de kerkgemeenschap.

In februari 1964 werd aan de Voorburgse architect H.M. Koldeweij opdracht verleend tot het ontwerpen van een kerkgebouw. De architect ontwierp een functionele zaalkerk met 815 zitplaatsen. Op 28 maart 1965 werd de eerste steen gelegd en op zaterdag 13 november 1965 werd de kerk gewijd door kardinaal Alfrink. De noodkerk kon daarna worden gesloopt en maakte plaats voor een vrijstaande klokkentoren.

In 1987 is een madonna met kind, afkomstig uit de kapel aan het Gasthuisplein van de zusters van liefde, in de kerk geplaatst. Bij een opknapbeurt in 1984 werd het aantal zitplaatsen teruggebracht naar 600 en ondergingen de naast de kerk gelegen pastorie en het zalencentrum een verbouwing.

Op 14 september 2014 is de kerk aan de eredienst onttrokken en gesloten.

Na verkoop aan de Christelijk Gerefomeerde Kerk is de kerk verbouwd en opnieuw in gebruik genomen met een open dag op 14 november 2015.