Op 26 januari 1931 belastte aartsbisschop J.H.G. Jansen kapelaan A.F.J.M. de Wit van de St. Walburgiskerk te Arnhem met het treffen van voorbereidingen voor het stichten van een nieuwe parochie in de wijk Assendorp. Op 3 mei 1933 werd de driebeukige kruiskerk met smalle zijbeuken ingewijd door Mgr. Jansen. In de periode tot halverwege de jaren negentig werd ten zuiden van Zwolle nieuwbouw gerealiseerd. Achtereenvolgens kwamen tot stand: de wijken Pierik, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersumerlanden, Oldenelerbroek, Oldenelerlanden en Ittersumerbroek. De rooms-katholieke bewoners van deze wijken kwamen te vallen onder de parochie St. Jozef. Vanwege de excentrische ligging van de parochiekerk aan de Assendorperstraat begon men kerkelijke vieringen te houden in de wijken, eerst – vanaf 1979 – in wijkgebouw “Geerenlanden” en vanaf 1984 in de Adventskerk aan het Talmaplein. Door de forse stadsuitbreidingen in Zwolle-zuid lag de parochiekerk niet meer in het centrum van de parochie. Men ging zich bezinnen over een nieuwe kerklokatie. In 1995 werd de Jozefkerk aan de Assendorperstraat gesloten.
Het parochiebestuur gaf architectenbureau Bakker & Poolen Architecten te Amersfoort opdracht een ontwerp te maken voor een nieuwe kerk. De plattegrond van de kerkzaal is rond en in vijf stukken verdeeld. Drie van de vijf “taartpunten” zijn gevuld met zitplaatsen, in totaal ongeveer 300. Een transparante glasgevelwand (noordzijde) symboliseert de openheid van de kerkgemeenschap en haar gerichtheid op de samenleving. De glas-in-lood-ramen komen uit de “oude” Jozefkerk. Een foyer, die zich over twee verdiepingen uitstrekt, doet dienst als een informele intermediaire ruimte tussen kerkzaal en andere zalen. Op zondag 20 oktober 1996 werd de nieuwe Jozefkerk aan de Ministerlaan 203 ingewijd door kardinaal Simonis.