Locatieraad

Voorzitter: W.J.S (Willem Jan) Louridtz

Secretaris: G.J.M. (Gerard) ter Haar

Budgethouder: J.H. (Hans) Mosterman

Gebouwen: M.P. (Marcel) Logtenberg

Pastoraatgroep: Vacature

Werkgroep liturgie t.b.v. mededelingen/misintenties: G.H. (Herman) Wortelboer

Voorzitter Basiliekwacht: P.M. (Peter) Ellenbroek

Bereikbaar via telefoonnummer (038) 460 98 60 of email.