Geschiedenis IJsselmuiden

De Rooms Katholieke parochie IJsselmuiden is gesticht 1 januari 1857 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis.
Voor 1857 kerkten de katholieken uit IJsselmuiden in een van de twee staties te Kampen.

De eerste kerk in IJsselmuiden werd in 1859 gebouwd. Vanwege de groei van de parochie werd in 1919 op de zelfde plaats een grotere kerk gebouwd. De Architect was Jan Stuijt en de aannemers waren de gebroeders Koenders uit Enschede. De kerk werd 7 oktober 1919 geconsacreerd. In het hoofdaltaar werden de relieken van de heilige Damianus en de heilige Euphemia geplaatst.
In 1968 werd de kerk gerenoveerd. De inrichting werd grondig veranderd. De preekstoel en de communiebank verdwenen. Er werd een nieuwe  altaartafel meer centraal opgesteld, waardoor werd benadrukt, dat de liturgische vieringen  gemeenschapsvieringen dienen te zijn. Toen werd ook de zangkoorruimte aanzienlijk vergroot. Reeds in 1964 was door de firma Verschueren uit Heijthuizen het pijporgel, niet nieuw maar wel in uitstekende staat, geplaatst.
Vooraan staat een negentiende-eeuws Mariabeeld, gemaakt van lindehout. Achterin de kerk hangt een schilderij, dat de wonderbare visvangst voorstelt. Ook achter in de kerk staat een beeld van de H. Isidorus, de patroon van de landbouwers. Gelijk met de verbetering van de Mariakapel, zijn een aantal van de achterste banken verwijderd, waardoor de fraaie entree is ontstaan.

De navolgende pastoors zijn in onze parochie werkzaam geweest.
1857 – 1893 W.J. Vinke. 1893 – 1914 P.H. Braam. 1914 – 1916 Th.A. Spaan. 1916 – 1921 E. Beumer. 1921 – 1938 R.G.R. Smeets. 1938 – 1948 A.J. Leber. 1948 – 1956 F.A.J. van Weezel Errens. 1956 – 1962 P.T van de Burgt. 1962 – 1972 G.A. van Schaik. 1972 – 1988 J.H.A. van Kooten. 1988 – 1992 Vacature. 1992 – 2000 H.J.M Hunink. 2000 – 2008 F.A.J. Zandbelt. 2008 – 2009  P.L. van der Weide, 2009 – 2011. Pastoor J.F.M. Boogers 2011 – heden
Achtereenvolgends waren als pastorale werkers werkzaam: 1982 – 1986 J. Droste. 1986 – 1996 C.J. Lavaleije en van 1996 tot 2005 H. Schoorlemmer.

Per 1 januari 2010 maakt de parochie, maar nu als locatie, deel uit van de Parochie Thomas a Kempis in de IJsseldelta.