De Rooms Katholieke parochie IJsselmuiden is gesticht door aartsbisschop Zwijsen op 1 januari 1857 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Tegelijk ontstond in Kampen de O.L.V. ten Hemelopneming en hielden de beide ‘schuilkerken’ op te bestaan.
Voor 1857 kerkten de katholieken uit IJsselmuiden in een van de twee staties te Kampen.

De eerste kerk in IJsselmuiden werd in 1859 gebouwd. Vanwege de groei van de parochie werd in 1919 op de zelfde plaats een grotere kerk gebouwd. De Architect was Jan Stuijt en de aannemers waren de gebroeders Koenders uit Enschede. De kerk werd 7 oktober 1919 geconsacreerd. In het hoofdaltaar werden de relieken van de heilige Damianus en de heilige Euphemia geplaatst. In 1920-1921 werd de kerk van binnen gepolychromeerd door de kunstenaar Jan Oosterman uit Blaricum. In 1968 werd de kerk gerenoveerd, waarbij de beschildering verdween. De inrichting werd grondig veranderd en versoberd naar de stijl van die tijd. De preekstoel en de communiebank verdwenen. Er werd een nieuwe altaartafel meer centraal opgesteld, waardoor werd benadrukt, dat de liturgische vieringen  gemeenschapsvieringen dienen te zijn. Toen werd ook de zangkoorruimte aanzienlijk vergroot. Reeds in 1964 was door de firma Verschueren uit Heijthuizen het pijporgel, niet nieuw maar wel in uitstekende staat, geplaatst.
Vooraan staat nog steeds een negentiende-eeuws Mariabeeld, gemaakt van lindehout. Achterin de kerk hangt een schilderij, dat de wonderbare visvangst voorstelt. Ook achter in de kerk staat een beeld van de H. Isidorus, de patroon van de landbouwers. Tegelijk met de verandering van de oude doopkapel tot Mariakapel, zijn een aantal van de achterste banken verwijderd, waardoor de fraaie entree is ontstaan.

De navolgende pastoors zijn in onze parochie werkzaam geweest.

 • 1857 – 1893 W.J. Vinke.
 • 1893 – 1914 P.H. Braam.
 • 1914 – 1916 Th.A. Spaan.
 • 1916 – 1921 E. Beumer.
 • 1921 – 1938 R.G.R. Smeets.
 • 1938 – 1948 A.J. Leber.
 • 1948 – 1956 F.A.J. van Weezel Errens.
 • 1956 – 1962 P.T van de Burgt.
 • 1962 – 1972 G.A. van Schaik.
 • 1972 – 1988 J.H.A. van Kooten.
 • 1988 – 1992 Vacature.
 • 1992 – 2000 H.J.M Hunink.
 • 2000 – 2008 F.A.J. Zandbelt.
 • 2008 – 2009  P.L. van der Weide,
 • 2009 – 2011 J.F.M. Boogers
 • 2011 – heden T. Huitink

Achtereenvolgend waren als pastorale werkers werkzaam:

 • 1982 – 1986 J. Droste.
 • 1986 – 1996 C.J. Lavaleije
 • 1996 – 2005 H. Schoorlemmer.

Per 1 januari 2010 maakt de parochie, maar nu als locatie, deel uit van de Parochie Thomas a Kempis in de IJsseldelta.