DIACONIE

Contactpersonen bereikbaar via locatiesecretariaat
038-3334380, olvooijsselmuiden@parochie-thomasakempis.nl

Parochiële Caritas (PCI)
Contactpersoon:
H.(Herman) van den Berg

Caritas Contactmiddag
Contactpersoon:
G.(Gerrit en Gerry) Kalter-Kalter

Autohulpdienst
Contactpersoon:
R.(Rosalinde) van den Berg

Ouderen Contactdag
Contactpersoon:
L.(Lidy) Wezenberg

Bezoekersgroep Verliezen Verwerken / Ziekenbezoek (incl. verpleeghuis)
Contactpersoon:
G(Gerry) Kalter-Kalter
Ziekenbezoek:
Contactpersoon:
T.(Trees) Bottenberg

Communie aan huis
Contactpersoon:
G.(Gerry) Kalter-Kalter

Felicitatiekaart 65+
Contactpersoon:
G.(Gerda) van den Berg-Nagelmaeker

Bloemetje 80-jarigen
Contactpersoon:
W. (Wilma) de Velde Harsenhorst

Kerstgroet en paasattentie
Contactpersoon:
A.(Annie) Bottenberg-Holterman

Doopbezoek (geboorte)
Contactpersoon:
G.Wezenberg-Kalter

Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
Contactpersoon:
A.(Annemieke) van Wiechen-Oud