LITURGIE

Contactpersonen bereikbaar via locatiesecretariaat
038-3334380, olvooijsselmuiden@parochie-thomasakempis.nl

Parochieel Liturgisch Beraad
Contactpersoon:
T. (Tannie) Bottenberg

Lekenvoorgangers
G.(Gerry) Kalter-Kalter

Liturgiewerkgroep
Contactpersoon:
I.(Ilse) Kalter-Blankvoort

Lectoren
Contactpersoon:
I.(Ilse) Kalter-Blankvoort

Kosters
Contactpersonen:
A. (Annie)Bottenberg-Holterman
N. van Dijk

Misdienaars / acolieten
Contactpersoon:
J. (Jolande) de Heer

Collectanten / kerkwacht
Contactpersoon:
J. (Hans) Rensen

Ziekencommunie (1e vrijdag van de maand)
Contactpersoon:
G.(Gerry) Kalter-Kalter

Gemengd koor
Contactpersoon:
W. (Wilma) de Velde-Harsenhorst
Dirigent-organist:
H.(Hanny) Becker

Dameskoor
Contactpersoon:
A.(Annie) Net-Otten

Hykanon
Contactpersoon:
E.(Elise) Huesmann-de Vroome 
Dirigent:
J.M. (Janet) van Gaalen-Schouten

Kindernevendienst
Contactpersoon:
T.(Tannie) Bottenberg

Werkgroep Gezinsvieringen
Contactpersonen:
T.(Tannie) Bottenberg

Vieringen De Maarlenhof
Contactpersoon:
J.(Jo) Jorna