Parochieblad mei 2016, pastorale column

In de kracht van de Heilige Geest

Afgelopen maand verscheen het rapport ‘God in Nederland’, de 10-jaarlijkse ‘rapportage’ omtrent het christendom in Nederland. De uitkomsten waren, naar verwachting, niet positief. Het aantal mensen dat zichzelf gelovig noemt, bidt en in God gelooft, wordt steeds minder. Het was niet verbazingwekkend, deze uitslag. We zien deze ontwikkeling immers ook in onze eigen omgeving en in onze eigen kerken. De teruggang geeft onrust en onzekerheid want hoe moet het dan nu verder met onze kerk(gebouwen) en met ons geloof?TAK_FC mei voorblad

We kunnen om deze ontwikkeling treuren en het onwenselijk vinden, het is onze hedendaagse realiteit. Als geloofsgemeenschap zijn we blijkbaar op weg naar iets anders, iets nieuws. Een ander type geloofsgemeenschap en een andere manier van kerk-zijn dat zich nog niet helemaal laat uitkristalliseren. We zijn als pelgrims onderweg… tastend en zoekend. Waar we als kerk o.a. kunnen beginnen is bij waar de vragen van mensen liggen. Waarover maken mensen zich zorgen, waar liggen hun vragen, hun momenten van geluk en verdriet? Want als er één ding is dat onze Traditie (met een hoofdletter!) in huis heeft, dan is het wel een schat aan wijsheid, waarheid en goedheid. Maar blijkbaar horen velen mensen die niet of niet meer. Mensen gaan op zoek Ook dan geloven wij dat zij daarin niet alleen staan……

Met Pinksteren wordt de Heilige Geest over de leerlingen uitgestort. ‘Plotseling klonk er een geluid als van een hevige windvlaag…Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten’, lezen we in de Handelingen van de apostelen (Handelingen 2, 2-4). Die Heilige Geest is nog met ons… ook hier en nu, in de wereld van vandaag. Of om het met de woorden van bisschop Gerard de Korte te zeggen in een interview in dagblad Trouw (d.d. 18 maart 2016): “Het katholicisme is vandaag heel open naar sporen van waarheid, goedheid en schoonheid in andere religies. Ook daar erkent zij het werk van de Heilige Geest.” Ook buiten onze kerkmuren en parochiegrenzen zijn mensen geïnspireerd en begeesterd door de Heilige Geest. Voor ons Christenen is het wellicht vanzelfsprekend dat het spreken over waarheid, God, niet buiten Christus om kan. Hij is immers voor ons de waarheid in eigen persoon. Maar in de kracht van de Heilige Geest zijn er misschien ook andere manieren om die ter sprake te brengen. Een waarheid voor mensen die zichtbaar wordt in de keuzes die ze maken, in de dingen die ze doen of door de mate waarin ze begeesterd zijn voor iets of voor een ander….

Het thema van dit parochieblad is Pinksteren. In dit nummer gaan we op zoek naar waar de Geest waait tegenwoordig….  waar we die begeestering kunnen en mogen vinden. En misschien mogen we, zoals zo vaak het geval, ons door anderen laten geraken en inspireren. Zo ook gesterkt worden in ons geloof en in onze kerk, ook nu…..

Evelien Reeuwijk

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag