Locatieraad

Contactgegevens:
Postadres: Zuiderzeestraatweg 7
8051 SL Hattem
Emailadres: olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl
Telefoon: 038 – 444 12 75
Bankgegevens: NL53 RABO 0119 5000 94
NL77 INGB 0000 85 28 16

Locatiesecretariaat:
Openingstijden: woensdag 9.30 – 11.00 uur

Pastoraatgroep:
A.M.M. (Lia) van den Berg

Locatieraad:
Voorzitter: H.P. (Hans-Peter) de Haan
secretaris: M. (Maudy) Jurriëns
Budgethouder: J.G.M. (Johan) Geerts
Lid: J.J.J. (Jef) Bolders