De parochianen in de streek Herfte vielen onder de toenmalige parochie St. Michaël te Zwolle en hun kinderen gingen bij de zusters en fraters in Zwolle naar school. De parochianen in de buurschap Wijthmen behoorden tot de parochie St. Cyriacus te Hoonhorst; hun kinderen gingen in Hoonhorst naar school. In 1932 werd voor de kinderen voor beide buurschappen de rooms-katholieke basisschool Herfte-Wijthmen geopend. Deze school stond in de kern van Wijthmen, tegenover Kroezenallee 8. Begin jaren veertig werd de kerk in Hoonhorst te klein en nam een aantal parochianen in 1943 het initiatief tot het stichten van een nieuwe parochie. De eerste Heilige mis werd op 22 december 1943 in een noodkerk opgedragen; de parochianen van de nieuwe parochie konden kerstmis vieren in hun eigen kerk.

Onder leiding van bouwpastoor Theodorus van Wee maakte men plannen voor de bouw van een “echte” kerk. In 1949 kwam daarvoor de benodigde vergunning af. Men zocht in eerste instantie een bouwlokatie bij de Kroesenallee in de kern van Wijthmen, maar door het beschikbaar stellen van een bouwperceel aan de Erfgenamenweg (tegenwoordig Valkenbergweg) week men van dit voornemen af en zou de kerk met pastorie daar worden gebouwd. De architect van de Onze-Lieve-Vrouwe van Fatimakerk te Slagharen, Johs. Sluymer uit Enschede, werd gevraagd een ontwerp te maken voor een kerk met circa 325 zitplaatsen. De eerste steen werd op 24 augustus 1950 gelegd door deken Th.J. de Wit. In 1951 waren de werkzaamheden afgerond en kon de kerk in gebruik worden genomen.

De kerk had een opzet die ook elders zou worden toegepast. Dit maakte het mogelijk houten spanten voor meerdere kerken tegelijk – dus goedkoper – in te kopen. De kerk kreeg een lengte van vier spanten en werd opgetrokken in de neo-romaanse basiliekstijl. Ze is zowel aan de buiten- als binnenkant uitgevoerd in schoon metselwerk en voorzien van kleine rondboogvensters en steunberen. De kerk heeft geen toren, maar boven de absis hangt een kleine klok. De rechthoekige kerk heeft een naar het oosten gerichte vijfzijdige absis. Architect J.H. Postma te Heino ontwierp in 1988 een nieuwe indeling van het priesterkoor.