Bezoekwerk

Intensief bezoekwerk

Werkgroep “Verliezen Verwerken”

De dood van een geliefd persoon is één van de meest ingrijpende en verdrietige gebeurtenissen in een mensenleven. Als nabestaande kunt u worden overweldigd door een scala aan gevoelens die u wellicht niet kende.
Ieder mens reageert op zijn of haar eigen wijze op de dood van een geliefde, vanuit de eigen persoonlijkheid en het eigen verleden. Ook andere factoren kunnen het rouwproces beïnvloeden.
Zo kunnen de omstandigheden rond het overlijden een rol spelen in de verwerking van het verlies. Ook de relatie die u met de overledene had en de betekenis van deze relatie in uw leven hebben invloed. Het is belangrijk dat u kunt rouwen op de manier die bij u past.
Binnen onze parochies is er een werkgroep “Verliezen Verwerken”. Dit is een groep van vrijwilligers in de parochies, die is toegerust om mensen in een verliessituatie bij te staan. Wilt u meer informatie of zou u een bezoek op prijs stellen, neemt u dan contact op met één van de pastores of met de coördinatoren (klik Hier).

Huisbezoek pastores

Bezoek ziekenhuizen

Bezoek Verzorgingshuizen

Medewerkers Euch. Viering Myosotis

Medewerkers Euch. Viering Vijverhof

Aandacht voor ouderen
Deze afdeling omvat het brengen van attenties aan de oudere parochianen bij bijzondere gelegenheden.

Deze zijn Verjaardag van 75-jarigen en ouder
Kerstattentie
Paasattentie