Hulp op maat

Parochiële Caritas Instelling

Vertrouwens persoon

Hulpfonds Minima

In 1989 ontstond vanuit de werkgroep “Kerk in de Samenleving” het “Noodfonds Conciliair Proces”. Het wordt sinds 1993 beheerd door de “Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) van onze parochie.
Dit fonds, wellicht beter bekend onder de naam “Hulpfonds voor de Minima”, helpt mensen (zowel gelovig als ongelovig) die door omstandigheden niet over middelen beschikken om in de eerste levensbehoeften te voorzien en daarvoor (tijdelijk) bij geen enkele instantie terecht kunnen. Het gaat dus om dringende situaties.
De gelden worden via collectes verkregen vanuit onze en de Gereformeerde Kerk. Ook worden soms giften voor dit doel ontvangen.