Wij zijn altijd op zoek naar goede vrijwilligers. Als u denkt dat uw vaardigheden ingezet kunnen worden voor de parochie, dan is het altijd mogelijk om meer informatie te krijgen bij (locatie)secretariaat, pastoraatgroep of (locatie)bestuur.