SECTOR GEMEENSCHAPSOPBOUW

Redactie Parochieblad Kampen-IJsselmuiden
Contactpersoon:
M. (Martien) Evers
parochieblad@rkkerkkampen.nl of navolgingkampen@parochie-thomasakempis.nl

Bezorging parochieblad
Contactpersoon:
P.L. (Pedro) van Mierlo

Redactie R.K. Uitzendingen
Contactpersoon:
J.G. (Jacquelien) Otten

Beraadsgroep van Kerken in Kampen
Contactpersoon:
S.E. (Siny) ten Hof

Comité Parochiële contactdag voor zieken en ouderen (HIJK)
Contactpersoon:
W.H. (Wiendelt)Hanekamp

Verwelkoming Nieuwe Parochianen
via locatiesecretariaat

“Koffie na de kerk”
via de pastoraatgroep

Aandacht voor Ouderen
Cantactpersoon:
J.H.E.M. (Joop) Hollander

Bezoek ziekenhuizen
Contactpersoon:
Via pastoraatgroep naar pastoraal team

Bezoek na ziekenhuisopname
Via de pastoraatgroep

Bezoek Verzorgingstehuizen
Contactpersoon:
Mw. A. (Annie) van der Haar-Karel

Medewerkers Euch. Viering Myosotis
Contactpersoon:
D. (Diny) Kalter

Medewerkers Euch. Viering Vijverhof
Contactpersoon:
Mw. R. (Rita) Olthoven

Communie brengen thuis
Contactpersoon:
Pastor Hans de Vries

Autohulpdienst
Contactpersoon:
Th.M. (Theo) van Mierlo

Evenmentencommissie
Contactpersoon:
R.W.M. (Rob) Alferink

Oppasdienst Buitenkerk (zomermaanden)
Contactpersoon:
Wil van de Ploeg

Kerststalgroep
Contactpersoon:
R. (Rosemarie)Schreuder

Schoonmaak Buitenkerk
Contactpersoon:
Mw. A.M. (Adelheid) de Kleine

Parochiecentrum ‘Het Klooster’
Beheerder:
Mariska Schemmekes

Begraafplaats Kampen
Beheerder:
A.J. (Sjaak) Corjanus

Kerkbalans
Contactpersoon:
H. (Hans) Kalter