DIACONIE

Parochiële Charitas Instelling
via locatiesecretariaat

Vertrouwenspersoon
J.G. (Jan) Diender

Hulpfonds Minima
J.G. (Jan) Diender
Aanvragen Hulpfonds Minima: Via Locatiesecretariaat.

Intensief bezoekwerk (“verliezen verwerken”)
W.H. (Wiendelt) Hanekamp
Bezoekgroep met extra aandacht
Contactpersoon:
W.H. (Wiendelt) Hanekamp

Werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede (MOV) (HIJK)
Contactpersoon:
L. (Lucie) van de Beek

Interkerkelijke werkgroep AZC Dronten
Contactpersoon:
A.(Ans) Bastiaans